Članovi Saveta za kulturu prihvatili su danas većinom glasova prošlogodišnje izveštaje o radu i poslovanju nekoliko gradskih ustanova kulture i to Gradske biblioteke, Muzeja Grada, Kulturnog centra Novog Sada, Sterijinog pozorja, Istorijskog arhiva Grada Novog Sada, “Novosadsko pozorište – Ujvideki Szinhaz”, Zavoda za zaštitu spomenika kulture, Pozorišta mladih, Ustanove za izradu tapiserija “Atelje 61”, Ustanove za kulturu i obrazovanje Kulturni centar “Kisač” i Ustanove za kulturu i obrazovanje Kulturni centar “Mladost”, Futog i uputili ih Skupštini Grada Novog Sada na razmatranje.

Na današnjoj sednici, većinom glasova članova Saveta, prihvaćeni su Predlog rešenja o davanju saglasnosti na Odluku o izmenama Programa rada Gradske biblioteke u Novom Sadu, Novi Sad za 2016. godinu, potom Predlog rešenja o davanju saglasnosti na Odluku o izmenama Programa rada Istorijskog arhiva Grada Novog Sada, Petrovaradin – Ustanove kulture od nacionalnog značaja, za 2016. godinu, Predlog rešenja o davanju saglasnosti na Odluku o izmenama i dopunama Programa rada Novosadskog pozorišta – Ujvideki Szinhaz, Novi Sad za 2016. godinu, Predlog rešenja o davanju saglasnosti na Odluku o izmeni Programa rada Muzeja Grada Novog Sada, Petrovaradin za 2016. godinu, Predlog rešenja o davanju saglasnosti na Odluku o izmenama i dopunama Programa rada Zavoda za zaštitu spomenika kulture Grada Novog Sada, Novi Sad za 2016. godinu, Predlog rešenja o davanju saglasnosti na Odluku o izmeni Programa rada Sterijinog pozorja, Novi Sad za 2016. godinu, Predlog rešenja o davanju saglasnosti na Odluku o izmenama Programa rada Ustanove za izradu tapiserija “Atelje 61”, Petrovaradin za 2016. godinu, Predlog rešenja o davanju saglasnosti na Odluku o izmeni i dopuni Programa rada Kulturnog centra Novog Sada, Novi Sad za 2016. godinu, Predlog rešenja o davanju saglasnosti na Odluku o izmenama i dopuni Programa rada Ustanove za kulturu i obrazovanje Kulturni centar “Mladost”, Futog za 2016. godinu i Predlog rešenja o davanju saglasnosti na Odluku o izmeni i dopunama Programa rada ustanove za kulturu i obrazovanje Kulturni centar “Kisač”, Kisač za 2016. godinu.