Članovi Saveta za obrazovanje i sport prihvatili su danas Predlog odluke o Vidovdanskoj nagradi učenicima osnovnih i srednjih škola i uutili ga Skupštini Grada Novog Sada na razmatranje. Na današnjoj sednici Savet je prihvatio Predlog odluke o izmenama i dopunama Odluke o obezbeđivanju prevoza učenika osnovne škole, prevoza, smeštaja i ishrane dece i učenika sa smetnjama u razvoju, prevoza dece radi pohađanja pripremnog predškolskog programa i učešća učenika na takmičenjima, potom Izveštaj o realizaciji Programa korišćenja sredstava iz budžeta Grada Novog Sada namenjenih Javnom preduzeću “Sportski i poslovni centar Vojvodina” Novi Sad za 2015. godinu – tekuće subvencije, Izveštaj o realizaciji Programa investicionih aktivnosti Javnog preduzeća “Sportski i poslovni centar Vojvodina” Novi Sad za 2015. godinu, te Predlog odluke o izmenama i dopunama Odluke o naknadi dela troškova međumesnog prevoza učenika koji imaju prebivalište na teritoriji Grada Novog Sada, a pohađaju srednju školu čije je sedište na teritoriji druge jedinice lokalne samouprave i Predlog odluke o usklađivanju Odluke o organizovanju radne organizacije Sportski i poslovni centar “Vojvodina” u osnivanju kao javnog preduzeća.