Članovi Saveta za osobe sa posebnim potrebama prihvatili su danas Predlog odluke o izmenama i dopunama Odluke o obezbeđivanju prevoza učenika osnovne škole, prevoza, smeštaja i ishrane dece i učenika sa smetnjama u razvoju, prevoza dece radi pohađanja pripremnog predškolskog programa i učešća učenika na takmičenjima i uputili ga Skuštini Grada Novog Sada na razmatranje. Prihvaćeni Predlog naći će se na Dnevnom redu sednice Skupštine grada, zakazane za petak, 22. jula.