Tokom školske 2015/2016. godine Policijska uprava Novi Sada izvela je devet akcija “Školarac”, i svaka od akcija trajala je po tri dana, rečeno je na današnjoj sednici Koordinacionog tela za borbu protiv nasilja u osnovnim i srednjim školama na teritoriji Grada Novog Sada. Na današnjoj sednici, članovima Koordinacionog tela predstavljen je izveštaj o realizaciji akcije “Školarac” za proteklu školsku godinu, a tokom predstavljanja rezultata je rečeno da je tokom devet akcija evidentirano 128 prekršaja i 108 krivičnih dela. Kako je rečeno, akcije će se nastaviti i u ovoj školskoj godini, a članovi Koordinacionog tela će i ubuduće podržavati akcije Policijske uprave Novi Sad.

Na današnjoj sednici dogovoreno je da se u narednom periodu organizuje edukacija predstavnika učeničkih parlamenata osnovnih i srednjih škola, kao i predstavnika Saveta roditelja osnovnih i srednjih škola na teme vršnjačko nasilje uključujući elektronsko nasilje, psihoaktivne supstance i trgovina ljudima. Zbog toga je Koordinaciono telo zadužilo direktore osnovnih i srednjih škola da do 20. septembra dostave Gradskoj upravi za obrazovanje podatke o predstvanicima učeničkih parlamenata i Saveta roditelja koji će učestovovati u edukaciji.

Na sednici je predstavljen i izveštaj o pozivima SOS telefona 065/505-2136, koji je Koordinaciono telo uvelo radi prijavljivanja vršnjačkog nasilja, a upućen je i apel učenicima i roditeljima, kao i svima onima koji imaju saznanja o vršnjačkom nasilju, da ih prijave na pomenuti SOS telefon.