Članovi Saveta za komunalne delatnosti prihvatili su na današnjoj sednici većinom glasova Predloge rešenja o davanju saglasnosti na odluke Nadzornih odbora nekoliko javnih i javno-komunalnih preduzeća o raspodeli dobiti za 2015. godinu. Među prihvaćenim predlozima rešenja su Predlog rešenja o davanju saglasnosti na Odluku Nadzornog odbora JKP “Novosadska toplana”, JKP “Vodovod i kanalizacija” JKP “Gradsko zelenilo”, JKP “Lisje”, JKP “Čistoća”, JKP “Informatika”, JKP “Zoohigijena i Veterina Novi Sad” i JKP “Tržnica”.

Na današnjoj sednici prihvaćen je i Predlog zaključka u vezi sa ustupanjem prava na korišćenje pokretnih stvari Ministarstvu unutrašnjih poslova Republike Srbije, Policijskoj upravi u Novom Sadu, potom Predlog rešenja o davanju prethodne saglasnosti na Odluku Nadzornog odbora JKP “Tržnica” o povećanju osnovnog kapitala ovog preduzeća i Predlog rešenja o davanju saglasnosti na Odluku Nadzornog odbora JKP “Novosadska toplana” o otkazivanju neiskorišćenog dela zajma namenjenog Programu “Rehabilitacija sistema daljinskog grejanja u Srbiji – Faza IV”. Prihvaćeni predlozi naći će se pred odbornicima na sednici Skupštine, zakazanoj za petak, 1. septembra.