Članovi Saveta za praćenje primene Etičkog kodeksa usvojili su na današnjoj sednici plan rada Saveta za naredni period, a prema kojem će se za narednu sednicu ovog radnog tela pripremiti izjava za javne funkcionera Grada Novog Sada, kojom će se oni obavezati da će se pridržavati Etičkog kodeksa. Pored toga, Savet za praćenje primene Etičkog kodeksa uputiće molbu Stalnoj konferenciji gradova i opština da u narednom periodu SKGO održi prezentaciju Etičkog kodeksa javnim funkcionerima Grada Novog Sada.

Skupština Grada Novog Sada usvojila je krajem 2004. godine Etički kodeks ponašanja funkcionera lokalne samouprave u Srbiji, koji je donela Skupština Stalne konferencije gradova i opština.