Danas je održana VII sednica Skupštine Grada Novog Sada, na kojoj se usvojene sledeće tačke Dnevnog reda:

1. Odluka o izmenama Odluke o budžetu Grada Novog Sada za 2016. godinu

2. Odluka o izmenama Odluke o Programu uređivanja građevinskog zemljišta za 2016. godinu

3. Odluka o izmenama Odluke o Programu finansiranja određenih komunalnih delatnosti u 2016. godini

4. Odluka o izmenama Odluke o Programu održavanja objekata putne privrede za 2016. godinu

5. Odluka o izmenama Odluke o Programu izgradnje i održavanja poslovnog prostora u 2016. godini

6. Odluka o izmenama Odluke o Programu investicionih aktivnosti Javnog komunalnog preduzeća „Vodovod i kanalizacija“ Novi Sad i tekućeg održavanja vodovoda i kanalizacije za 2016. godinu

7. Odluka o izmenama Odluke o Programu investicionih aktivnosti i usluga iz delatnosti Javnog komunalnog preduzeća „Gradsko zelenilo“ Novi Sad za 2016. godinu

8. Odluka o izmenama Odluke o Programu investicionih aktivnosti i usluga iz delatnosti Javnog komunalnog preduzeća „Lisje“ Novi Sad za 2016. godinu

9. Odluka o izmenama Odluke o Programu investicionih aktivnosti Javnog komunalnog preduzeća „Informatika“ Novi Sad za 2016. godinu

10. Odluka o izmeni Odluke o Programu investicionih aktivnosti Javnog komunalnog preduzeća „Put“ Novi Sad za 2016. godinu

11. Odluka o izmenama Odluke o Programu investicionih aktivnosti Javnog preduzeća „Sportski i poslovni centar Vojvodina“ Novi Sad za 2016. godinu

12. Odluka o izmenama Odluke o Programu investicionih aktivnosti Javnog komunalnog preduzeća „Parking servis“ Novi Sad za 2016. godinu

13. Odluka o izmenama Odluke o Programu izgradnje objekta u cilju realizacije investicionog projekta Lear Corporation d.o.o. Beograd – Stari Grad

14. Odluka o Programu izgradnje objekta Zavoda za hitnu medicinsku pomoć u Novom Sadu za 2016. godinu

15. Odluka o programu mera za unapređenja uslova života u naseljenim mestima Ledinci i Stari Ledinci za 2016. godinu

16. Odluka o pristupanju Grada Novog Sada Regionalnoj razvojnoj agenciji Bačka doo Novi Sad

17. Odluka o izradi plana detaljne regulacije Gradskog groblja u Novom Sadu

18. Odluka o izradi plana detaljne regulacije prostora za poslovanje na ulaznim pravcima između Temerinske ulice, Puta Šajkaškog odreda i Kanala Dunav-Tisa-Dunav u Novom Sadu

19. Odluka o izmenama i dopunama Odluke o radnom vremenu objekata u kojima se obavlja ugostiteljska delatnost na teritoriji Grada Novog Sada

20. Odluka o izmenama i dopuni Odluke o uslovima i načinu organizovanja poslova u vršenju komunalnih delatnosti isporuke vode i uklanjanja voda

21. Izveštaj o realizaciji Programa finansiranja određenih komunalnih delatnosti u 2016. godini za period januar-jun 2016. godine

22. Izveštaj o realizaciji Programa održavanja objekata putne privrede za 2016. godinu za period januar-jun 2016. godine

23. Izveštaj o realizaciji Programa izgradnje objekata vrelovoda Javnog komunalnog preduzeća „Novosadska toplana“ Novi Sad za 2016. godinu, za period I-VI 2016. godine

24. Izveštaj o realizaciji Programa za obezbeđivanje uslova za nesmetano odvijanje javnog prevoza putnika Javnog gradskog saobraćajnog preduzeća „Novi Sad“, Novi Sad za 2016. godinu –tekuće subvencije – za period januar-jun 2016. godine

25. Izveštaj o realizaciji Programa investicionih aktivnosti Javnog komunalnog preduzeća „Vodovod i kanalizacija“ Novi Sad i tekućeg održavanja vodovoda i kanalizacije za 2016. godinu, za period 01.01. – 30.06.2016. godine

26. Izveštaj o realizaciji Programa investicionih aktivnosti i usluga iz delatnosti Javnog komunalnog preduzeća „Lisje“ Novi Sad za 2016. godinu, za period januar – jun 2016. godine

27. Izveštaj o realizaciji Programa investicionih aktivnosti i usluga iz delatnosti Javnog komunalnog preduzeća „Zoohigijena i Veterina Novi Sad“ Novi Sad za 2016. godinu, za period januar – jun 2016. godine

28. Izveštaj o realizaciji Programa investicionih aktivnosti i usluga iz delatnosti Javnog komunalnog preduzeća „Čistoća“ Novi Sad za 2016. godinu, za period 1. januar – 30. juni 2016. godine

29. Izveštaj o realizaciji Programa investicionih aktivnosti i usluga iz delatnosti Javnog komunalnog preduzeća „Gradsko zelenilo“ Novi Sad za 2016. godinu, za period januar – jun 2016. godine

30. Izveštaj o ralizaciji Programa investicionih aktivnosti Javnog komunalnog preduzeća „Tržnica“ Novi Sad za 2016. godinu, za period I-VI 2016. godine

31. Šestomesečni izveštaj o realizaciji Programa investicionih aktivnosti Javnog komunalnog preduzeća „Put“ Novi Sad za period od januara do juna 2016. godine

32. Izveštaj o realizaciji Programa investicionih aktivnosti Javnog komunalnog preduzeća „Informatika“ Novi Sad za 2016. godinu, za period januar-jun 2016. godine

33. Izveštaj o realizaciji Programa investicionih aktivnosti Javnog gradskog saobraćajnog preduzeća „Novi Sad“, Novi Sad za 2016. godinu, za period januar-jun 2016. godine

34. Izveštaj o realizaciji Programa investicionih aktivnosti Javnog komunalnog preduzeća „Parking servis“ Novi Sad za 2016. godinu – za period od 1. januara do 30. juna 2016. godine

35. Izveštaj o realizaciji Programa investicionih aktivnosti na izgradnji regionalnog centra za upravljanje otpadom u 2016. godini, za period januar-jun 2016. godine

36. Rešenje o davanju saglasnosti na Odluku o izmenama i dopuni Programa poslovanja Javnog preduzeća „Zavod za izgradnju Grada“ u Novom Sadu za 2016. godinu

37. Rešenje o davanju saglasnosti na Odluku o izmenama Programa poslovanja Javnog komunalnog preduzeća „Gradsko zelenilo“ Novi Sad za 2016. godinu

38. Rešenje o davanju saglasnosti na Odluku o izmenama Programa poslovanja Javnog komunalnog preduzeća „Lisje“ Novi Sad za 2016. godinu

39. Rešenje o davanju saglasnosti na Odluku o izmenama Programa poslovanja Javnog komunalnog preduzeća „Informatika“ Novi Sad za 2016. godinu

40. Rešenje o davanju saglasnosti na Odluku o izmenama Programa poslovanja Javnog preduzeća „Poslovni prostor“ u Novom Sadu za 2016. godinu

41. Rešenje o davanju saglasnosti na Odluku o izmenama i dopunama Programa poslovanja Javnog preduzeća „Urbanizam“ Zavod za urbanizam Novi Sad za 2016. godinu

42. Rešenje o davanju saglasnosti na Odluku o izmenama Programa poslovanja Javnog komunalnog preduzeća „Put“ Novi Sad za 2016. godinu

43. Rešenje o davanju saglasnosti na Odluku o izmenama Programa poslovanja Javnog preduzeća „Sportski i poslovni centar Vojvodina“ Novi Sad za 2016. godinu

44. Rešenje o davanju saglasnosti na Odluku o izmenama Programa poslovanja Javnog komunalnog preduzeća „Vodovod i kanalizacija“ Novi Sad za 2016. godinu

45. Rešenje o davanju saglasnosti na Odluku o izmenama Programa poslovanja Javnog komunalnog preduzeća „Parking servis“ Novi Sad za 2016. godinu

46. Rešenje o davanju saglasnosti na Odluku o izmenama i dopuni Programa rada Turističke organizacije Grada Novog Sada sa Finansijskim planom i Programom i planom promotivnih aktivnosti Grada Novog Sada za 2016. godinu

47. Rešenje o davanju saglasnosti na Odluku o izmenama Programa rada Kulturnog centra Novog Sada, Novi Sad za 2016. godinu

48. Rešenje o davanju saglasnosti na Odluku o izmenama i dopuni Programa rada Gradske biblioteke u Novom Sadu, Novi Sad za 2016. godinu

49. Rešenje o davanju saglasnosti na Odluku o izmeni Programa rada Zavoda za zaštitu spomenika kulture Grada Novog Sada, Novi Sad za 2016. godinu

50. Rešenje o davanju saglasnosti na Odluku o izmenama Programa rada Muzeja Grada Novog Sada, Petrovaradin za 2016. godinu

51. Rešenje o davanju saglasnosti na Odluku o izmenama Programa rada Istorijskog arhiva Grada Novog Sada, Petrovaradin – Ustanove kulture od nacionalnog značaja, za 2016. godinu

52. Rešenje o davanju saglasnosti na Odluku o izmenama Programa rada Sterijinog pozorja, Novi Sad za 2016. godinu

53. Rešenje o davanju saglasnosti na Odluku o izmenama i dopuni Programa rada Pozorišta mladih, Novi Sad za 2016. godinu

54. Rešenje o davanju saglasnosti na Odluku o izmenama i dopuni Programa rada Novosadskog pozorišta – Újvidéki Színház, Novi Sad za 2016. godinu

55. Rešenje o davanju saglasnosti na Odluku o izmenama Programa rada Ustanove za izradu tapiserija „Atelje 61“, Petrovaradin za 2016. godinu

56. Rešenje o davanju saglasnosti na Odluku o izmenama i dopuni Programa rada Ustanove za kulturu i obrazovanje Kulturni centar „Mladost“, Futog za 2016. godinu

57. Rešenje o davanju saglasnosti na Odluku o izmenama Programa rada ustanove za kulturu i obrazovanje Kulturni centar „Kisač“, Kisač za 2016. godinu

58. Rešenje o razmeni nepokretnosti neposrednom pogodbom između Grada Novog Sada i Aleksandar Gradnja DOO Novi Sad

59. Rešenje o obrazovanju Komisije za izradu Godišnjeg programa zaštite, uređenja i korišćenja poljoprivrednog zemljišta na teritoriji Grada Novog Sada za 2017. godinu

60. Rešenje o imenovanju predsednika, zamenika predsednika i članova Komisije za izradu Godišnjeg programa zaštite, uređenja i korišćenja poljoprivrednog zemljišta na teritoriji Grada Novog Sada za 2017. godinu

61. Zaključak povodom Informacije povodom zahteva Javno vodoprivrednog preduzeća „Vode Vojvodine“ Novi Sad za davanje saglasnosti za iskop kanala

62. Rešenje o imenovanju člana i zamenika člana Gradske izborne komisije na predlog  Odborničke grupe Srpski pokret obnove

63. Rešenje o imenovanju direktora Javnog preduzeća „Zavod za izgradnju Grada“ u Novom Sadu

64. Rešenja Komisije za kadrovska, administrativna i mandatno-imunitetna pitanja:

– Rešenje o prestanku dužnosti člana Nadzornog odbora Javnog komunalnog preduzeća „Čistoća“ Novi Sad

– Rešenje o prestanku dužnosti predsednika Nadzornog odbora Javnog komunalnog preduzeća za održavanje stambenih i poslovnih prostora „Stan“, Novi Sad

– Rešenje o imenovanju predsednika Nadzornog odbora Javnog komunalnog preduzeća za održavanje stambenih i poslovnih prostora „Stan“, Novi Sad

– Rešenje o razrešenju direktora Centra za socijalni rad Grada Novog Sada

– Rešenje o razrešenju i imenovanju članica Upravnog odbora Apoteke Novi Sad

– Rešenje o razrešenju i imenovanju članica Školskog odbora Tehničke škole „Pavle Savić“, Novi Sad

– Rešenje o razrešenju članice i imenovanju člana Školskog odbora Osnovne škole „Jovan Popović“ Novi Sad

– Rešenje o razrešenju i imenovanju članice Školskog odbora Osnovne škole „Marija Trandafil“ Veternik

– Rešenje o razrešenju i izboru člana Komisije za propise

– Rešenje o imenovanju članice Nadzornog odbora Javnog komunalnog preduzeća „Čistoća“ Novi Sad

– Rešenje o imenovanju člana Nadzornog odbora Javnog komunalnog preduzeća „Zoohigijena i Veterina Novi Sad“ Novi Sad

– Rešenje o prestanku dužnosti i imenovanju predsednika i članova Upravnog odbora Istorijskog arhiva Grada Novog Sada, Petrovaradin – Ustanova kulture od nacionalnog značaja

– Rešenje o prestanku dužnosti predsednika i članice i imenovanju predsednika i članova Nadzornog odbora Istorijskog arhiva Grada Novog Sada, Petrovaradin – Ustanova kulture od nacionalnog značaja

– Rešenje o prestanku dužnosti i imenovanju predsednika i članova Upravnog odbora Ustanove za kulturu i obrazovanje Kulturni centar „Kisač“, Kisač

– Rešenje o prestanku dužnosti i imenovanju predsednika i članova Nadzornog odbora Ustanove za kulturu i obrazovanje Kulturni centar „Kisač“, Kisač

– Rešenje o razrešenju i imenovanju članova Upravnog odbora Predškolske ustanove „Radosno detinjstvo“ Novi Sad

– Rešenje o razrešenju i imenovanju članice Upravnog odbora Doma zdravlja „Novi Sad“ Novi Sad

– Rešenje o razrešenju člana i imenovanju članice Nadzornog odbora Doma zdravlja „Novi Sad“ Novi Sad

– Rešenje o imenovanju vršioca dužnosti direktora Centra za socijalni rad Grada Novog Sada