Muzička omladina Novog Sada, Udruženje penzionera Grada Novog Sada i novinar Nenad Ćaćić predloženi su za dobitnike Oktobarske nagrade za 2016. godinu, dok su majstor Lukači Lajoš, koji 27 godina brine o satu na Petrovaradinskoj tvrđavi, i direktor Gimnazije “Jovan Jovanović Zmaj” dr Radivoje P. Stojković predloženi za ovogodišnje laureate Novembarske povelje, izjavila je na današnjoj konferenciji za novinare predsednica Komisija za obeležavanje praznika, dodelu priznanja i međugradsku saradnju u zemlji i inostranstvu i zamenica predsednika Skupštine Grada Novog Sada Branka Bežanov.

Pored predloženih kandidata za najviša gradska priznanja, na današnjoj sednici Komisije takođe je prihvaćena inicijativa gradonačelnika Novog Sada Miloša Vučevića i Gradskog veća da lekar i humanista prof. dr Žan Pjer Loc, direktor onkološke bolnice Tenon u Parizu bude proglašen za počasnog građanina Novog Sada.

Profesor dr Žan Pjer Loc je internista onkolog, predsednik Francuske Nacionalne grupe za mikrometastatske bolesti, glavni istraživač nekoliko kliničkih trajala u lečenju solidnih tumora Federativnog Nacionalnog Centra za borbu protiv karcinoma, naučni koordinator Asocijacije za istraživanja u onkologiji bolnice Tenon, viziting profesor Medicinskog fakulteta Univerziteta u Novom Sadu, kao i kopredsednik Francusko-srpskog onkološkog udruženja. U inicijativi se navodi da prof. dr Žan Pjer Loc, tokom dugog niza godina, pomaže Novosađankama i Novosađanima, edukujući naše lekare onkologe iz Instituta za onkologiju Vojvodine, vršeći besplatne preglede i konsultacije, ali i donirajući najsavremenije lekove i pomagala iz oblasti onkologije. Prof. dr Žan Pjer Loc organizovao je stručne boravke i stažiranje studenata Medicinskog fakulteta u bolnici Tenon, a istovremeno predano radi na unapređenju odnosa između Republike Francuske i Republike Srbije, odnosno Pariza i Novog Sada. Dobitnik je nagrade za životno delo iz domena onkologije, koju mu je dodeli Republika Francuska 2005. godine. Prof. dr Žan Pjer Loc je svojim celokupnim radom, zaslugama, kojima je ostvario najviša dostignuća u sferi onkologije i prenošenjem novih saznanja radi dobrobiti građana i građanki Novog Sada, kao i razvoja te oblasti medicine u našem gradu i zemlji, zaslužio ovo visoko priznanje, navodi se u inicijativi.

Kako je objasnila Bežanov, o predloženim kandidatima za najviša gradska priznanja, kao i inicijativi za proglašenje počasnog građanina Grada Novog Sada izjasniće se odbornici i odbornice Skupštini grada, na svečanoj sednici.

Oktobarska nagrada Novog Sada dodeljuje se za izuzetna ostvarenja u oblastima nauke, kulture i umetnosti, odnosno svih vidova stvaralaštva, publicistike i novinarstva u svim oblicima informisanja, planiranja i uređenja prostora i naselja, arhitekture i graditeljstva, pronalazaštva, razvoja novih tehnologija i usvojenih novih tehnoloških sistema, unapređenja i zaštite životne sredine, prosvete i razvoja školarstva, sporta i postignutih sportskih rezultata, zdravstva i zdravstvene zaštite i socijalnog i humanitarnog rada. Novembarska povelja  dodeljuju se građaninu i grupi građana za negovanje demokratskih tradicija i jačanju zajedništva građana i građanki Novog Sada, privredni razvoj, duhovno stvaralaštvo, zdravstvenu i socijalnu zaštitu, prosvetu i sport i druge delatnosti, humanitarne i dobrotvorne aktivnosti i ispoljavanje hrabrosti u vanrednim situacijama, spasavanje ljudskih života i sprečavanje materijalnih šteta.