Članovi Saveta za praćenje primene Etičkog kodeksa usvojili su danas tekst Izjave o prihvatanju obaveze poštovanja Etičkog kodeksa ponašanja funkcionera lokalne samouprave u Srbiji. Na današnjoj sednici takođe je prihvaćeno da će se imenovanim i postavljenim licima u gradskim organima, javnim i javno-komunalnim preduzećima, organizacijama i ustanovama čiji je osnivač Grad Novi Sad, gradskim upravama i službama Grada Novog Sada, uputiti Izjava o prihvatanju obaveze poštovanja Etičkog kodeksa ponašanja funkcionera lokalne samouprave u Srbiji, kako bi javni funkcioneri mogli da je potpišu.

Prema rečima predsednice Saveta mr Maje Sedlarević, Etički kodeks je dokument koji obavezuje sve javne funkcionere Grada Novog Sada da poštuju njegove osnovne principe. Ona je najavila da će se u saradnji sa Stalnom konferencijom gradova i opština, koja je Etički kodesk uputili gradovima i opštinama u Srbiji, 7. novembra održati prezentacija na kojoj će javni funkcioneri Grada Novog Sada moći da se upuznaju sa tekstom kodeksa.