Komisija za rodnu ravnopravnost je na današnjoj sednici imala priliku da se upozna sa radom i aktivnostima Organizacije za podršku ženama sa invaliditetom „…Iz kruga-Vojvodina“ i Udruženja „SOS Ženski centar“. Predstavnice ova dva udruženja ukratko su upoznale članice Komisije sa svojim radom, ali i sa problemima i poteškoćama na koje nailaze tokom svojih aktivnosti.

Organizacije za podršku ženama sa invaliditetom „…Iz kruga-Vojvodina“ je udruženje građana osnovano u martu 2007. godine sa ciljem da pruži podršku ženama sa invaliditetom i jačanju društvene svesti o višestrukoj diskriminaciji žena sa invaliditetom. Od svojih aktivnosti naročito su istakle uslugu i servis SOS telefona, besplatnu pravnu pomoć, individualno i grupno psiholiško savetovanje, promociju i organizovanje odlazak žena sa invaliditetom na redovne ginekološke preglede, umetničke radionice i drugo.

Predstavnica Udruženja SOS ženski centar rekla je da ovo udruženje pruža neposrednu pomoć ženama i deci žrtvama nasilja u obliku emocionalne, informativne, psihološke i pravne podrške i da su često upravo oni prva karika kada žrtva odluči da izađe iz nasilja i potraži pomoć. Ona je iznela i statističke podatke njihovih aktivnosti za period od 1. januara do 19. novembra ove godine koji pokazuju da su imali 93 poziva, pisali su 47 tužbi i žalbi, 2 zastupanja na sudu, 65 psiholoških savetovanja putem mejla i 112 sati savetovanja preko telefona.

Predsednica i članice Komisije za rodnu ravnopravnost su se saglasile da su ovo veoma značajni podaci i da će u skladu sa svojim mogućnostima uvek pružiti neophodnu pomoć i podršku ovim udruženjima.

Članice Komisije su upoznate i sa pokretanjem peticije za proglašenje 18. maja – Danom sećanja na ubijene žene žrtve nasilja. Ovaj datum je izabran jer je 2015. godine, u roku od 72 sata, 16, 17. i 18. maja, ubijeno sedam žena u porodično-partnerskom kontekstu. Prve potpise podrške dale su članice i članovi porodica žena žrtvi femicida, a podržali su je i Zaštitnik građana Saša Janković, Poverenica za zaštitu ravnopravnosti Brankica Janković, Predsednica Koordinacionog tela Zorana Mihajlović, Ministarka pravde Nela Kuburović, mnoge predstavnice ženskih nevladinih organizacija i brojni sugrađani i sugrađanke, a na današnjoj sednici peticiju su potpisale i članice Komisije za rodnu ravnopravnost Skupštine Grada.