Na današnjoj sednici Saveta za praćenje primene etičkog kodeksa razmatran je i jednoglasno usvojen Izveštaj o potpisivanju Izjave o prihvatanju obaveze poštovanja Etičkog kodeksa ponašanja funkcionera lokalne samouprave u Srbiji od strane imenovanih i postavljenih lica u gradskim organima, javnim preduzećima, organizacijama i ustanovama čiji je osnivač Grad Novi Sad i gradskim upravama i službama Grada Novog Sada.

U Izveštaju se navodi da je tekst Izjave o prihvatanju obaveze poštovanja etičkog kodeksa ponašanja funkcionera lokalne samouprave upućen svim imenovanim i postavljenim licima u gradskim organima, javnim preduzećima, organizacijama i ustanovama čiji je osnivač Grad kao i svim gradskim upravama i službama. Služba Skupštine Grada na potpisivanje poslala je ukupno 618 Izjava, a rok za potpisivanje bio je 14. novembar. Do naznačenog roka vraćeno je 387 potpisanih Izjava ili 63%, ali je napomenuto da Izjave još uvek pristižu, pa se taj broj svakodnevno povećava.

Posebno je naglašeno da je od 16 članova Gradskog veća, 15 potpisalo Izjavu u naznačenom roku, da je u gradskim upravama i službama od 138, potpisano 115, u javnim preduzećima od 62 potpisana je 51 Izjava, a da još 28 odbornika Skupštine Grada nije potpisalo Izjavu.

Na sednici je zaključeno da je potrebno svima koji još nisu potpisali Izjavu o prihvatanju obaveze poštovanja Etičkog kodeksa poslati pismeno podsećanje na tu obavezu, a rok da se to uradi je 10. decembar, kada će Savet opet napraviti presek i na sledećoj sednici konstatovati stanje u vezi sa Izjavama funkcionera u Gradu Novom Sadu.