Debata o Nacrtu zakona o Agenciji za borbu protiv korupcije, koja treba da doprinese usvajanju što kvalitetnijih rešenja u procesu pripreme konačnog zakonskog teksta, održana je danas u Skupštini Grada Novog Sada. Učesnike današnjeg skupa pozdravio je predsednik Skupštine Grada Novog Sada Zdravko Jelušić, zahvalivši im se što su odabrali Skupštinu grada za mesto održavanja debate.

– Želimo da postignemo da na karti Evrope ne budemo siva zona kada je u pitanju korupcija, već da pokažemo da smo zemlja s velikim napretkom. Zato je i današnji skup, posvećen ovoj temi, pravi način da se iznesu primedbe na sve ono što ubuduće može potencijalno da oteža rad. Nadam se da će debate biti urađene na pravi način, kako bi s ponosom mogli da kažemo da smo po pitanju eliminacije stepena korupcije među prvima u Evropi – poručio je predsednik Skupštine Grada Novog Sada Zdravko Jelušić.

Zamenik direktora Agencije za borbu protiv korupcije Vladan Joksimović istakao je da Nacrt zakona o Agenciji za borbu protiv korupcije sadrži niz novina koje unapređuju postojeći zakonski okvir. On je, pak, dodao da se Agencija u svom mišljenju, koje je dala tokom javne rasprave, osvrnula i na nekoliko pitanja o kojima nije postignuta saglasnost na radnoj grupi.

– Nadam se da ćemo posle debata tekst Nacrt dodatno doterati s Ministarstvom pravde i usaglasiti s primedbama koje će biti iznete na sve tri debate – istakao je Joksimović.

Debate o Nacrtu zakona o Agenciji za borbu protiv korupcije, pored Novog Sada, organizovane su u Beogradu i Nišu.