Članovi Saveta za komunalne delatnosti prihvatili su danas većinom glasova Predlog odluke o izmenama Odluke o uređenju Grada Novog Sada i uputili ga Skupštini grada na razmatranje. Na današnjoj sednici većinom glasova prihvaćeni su i Predlog odluke o izmenama Odluke o otuđenju građevinskog zemljišta u javnoj svojini Grada Novog Sada , potom Predlog odluke o izmenama Odluke o obavljanju komunalne delatnosti održavanje javnih zelenih površina, Predlog odluke o izmenama Odluke o javnom prevozu putnika na teritoriji Grada Novog Sada, Predlog odluke o izmenama Odluke o javnim parkiralištima na teritoriji Grada Novog Sada, Predlog odluke o izmenama Odluke o taksi prevozu putnika, Predlog odluke o izmenama Odluke o preduzimanju aktivnosti u cilju realizacije dočeka Nove godine, Predlog odluke o izmenama Odluke o Programu održavanja objekata putne privrede za 2016. godinu i Predlog odluke o izmenama Odluke o Programu mera za unapređenje uslova života u naseljenim mestima Ledinci i Stari Ledinci za ovu godinu.

Savet je usvojio i nekoliko predloga odluka o izmenama odluka o ovogodišnjim programima investicionih aktivnosti i to JKP “Vodovod i kanalizacija”, JKP “Čistoća”, JKP “Gradsko zelenilo”, JKP “Lisje” i JKP “Zoohigijena i Veterina Novi Sad”.

Na današnjoj sednici većinom glasova prihvaćen je Predlog odluke o izmenama Odluke o Programu izgradnje objekta Zavoda za hitnu medicinsku pomoć u Novom Sadu za 2016. godinu, Predlog rešenja o davanju saglasnosti na Odluku o izmeni Programa poslovanja JKP “Novosadska toplana” za 2016. godinu, Predlog rešenja o davanju saglasnosti na Statut JKP “Parking servis” i Predlog rešenja o davanju saglasnosti na Statut JKP “Put”.

Prihvaćeni predlozi naći će se pred odbornicima i odobrnicama na sednici Skupštine Grada Novog Sada, zakazanoj za sredu, 30. novembra