Na dnevnom redu sednice Saveta za kulturu bili su Predlog rešenja o davanju saglasnosti na Odluku o izmeni Programa rada Kulturnog centra Novog Sada, Novi Sad za 2016. godinu, Predlog rešenja o davanju saglasnosti na Odluku o izmenama Programa rada Gradske biblioteke u Novom Sadu, Novi Sad za 2016. godinu, Predlog rešenja o davanju saglasnosti na Odluku o izmenama Programa rada Ustanove za kulturu i obrazovanje Kulturni centar „Mladost“ Futog za 2016. godinu, Predlog rešenja o davanju saglasnosti na Odluku o izmenama Programa rada Gradske biblioteke u Novom Sadu, Novi Sad za 2016. godinu, Predlog rešenja o davanju saglasnosti na Odluku o izmeni Programa rada Muzeja Grada Novog Sada, Petrovaradin za 2016. godinu, Predlog rešenja o davanju saglasnosti na Odluku o izmeni Programa rada Zavoda za zaštitu spomenika kulture Grada Novog Sada, Novi Sad za 2016. godinu i Predlog rešenja o davanju saglasnosti na Odluku o izmenama i dopunama Programa rada Novosadskog pozorišta – Újvidéki Színház, Novi Sad za 2016. godinu.

Predložene izmene programa rada svih sedam ustanova kulture većinom glasova članova Saveta su prihvaćene i biće upućene na sutrašnju sednicu Skupštine Grada na dalje razmatranje i usvajanje.