Članice i članovi Saveta za kulturu na današnjoj sednici podržali su Predlog odluke o finansiranju projekta „Novi Sad 2021-Evropska prestonica kulture“.

Projekat „Novi Sad 2021-Evropska prestonica kulture“ kojim se Grad Novi Sad kandidovao u programu Evropske unije pod nazivom „Evropska prestonica kulture“ i na osnovu kog je Odlukom Panela nezavisnih stručnjaka Evropske komisije imenovan za Evropsku prestonicu kulture 2021. godine finansiraće se delom iz sredstava budžeta Grada Novog Sada, uključujući i transfere od drugih nivoa vlasti, odnosno iz budžeta Republike Srbije i budžeta Autonomne pokrajine Vojvodine, kao i iz drugih izvora.

Kako je na sednici naglašeno, titula Evropske prestonice kulture može doneti ogromnu korist kulturi grada, pojačati socijalno-ekonomske aspekte i pružiti mogućnost da se regeneriše grad i popravi položaj na evropskoj i međunarodnoj sceni. Ona je stvar prestiža, ali isto tako i sredstvo za brz i sveobuhvatan razvoj odabranog grada i zbog toga je značaj izuzetno velik za sve njegove građane i sve strukture, od privrednih preko kulturnih do političkih.

Finansijski plan Projekta sadrži planirana sredstva za operativne troškove i sredstva za kapitalna ulaganja po godinama realizacije od 2017. do 2021. godine, a utvrđeno je da će se 75% operativnih troškova rasporediti za programske troškove, 13% za troškove marketinga i komunikacije i 12% za naknade za rad i druge administrativne troškove. Sa realizacijom ovog Projekta neophodno je početi 1. januara 2017. godine.