Na današnjoj sednici Saveta za komunalne delatnosti razmatran je Predlog odluke o konverziji potraživanja Grada Novog Sada u udeo Grada Novog Sada u kapitalu Preduzeća za profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba sa invaliditetom „DES“ DOO, Novi Sad. Nakon kraće rasprave Predlog odluke je većinom glsova prihvaćen i biće upućen na sutrašnju sednicu Skupštine Grada na dalje razmatranje i usvajanje.

Preduzeće za profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba sa invaliditetom „DES“ DOO Novi Sad obratilo se Gradu sa predlogom da donese odluku kojom bi se potraživanja Grada prema ovom preduzeću konvertovala u udeo Grada u kapitalu ovog preduzeća.

Imajući u vidu specifičnost ovog preduzeća koje zapošljava isključivo osobe sa invaliditetom i njegov značaj za Grad, Gradsko veće je donelo zaključak kojim se preporučuje javnim i javnim komunalnim preduzećima da se njihova potraživanja prema DES-u konvertuju u udeo Grada u kapitalu ovog preduzeća, kako bi mu se omogućilo da sprovede uspešnu reorganizaciju i nastavi sa poslovanjem. Tako će se po osnovu poreza na zarade konvertovati dug u ukupnom iznosu od oko 48 miliona dinara, kao i više od 54 miliona dinara na ime ostalih potraživaea Grada Novog Sada i javnih komunalnih preduzeća čiji je osnivač Grad prema DES-u.