Danas je održana XII sednica Skupštine Grada Novog Sada, na kojoj su usvojene sledeće tačke Dnevnog reda:

1. Odluka o finansiranju projekta “Novi Sad 2021 – Evropska prestonica kulture”

2. Odluka o konverziji potraživanja Grada Novog Sada u udeo Grada Novog Sada u kapitalu Preduzeća za profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba sa invaliditetom “DES” DOO, Novi Sad

3. Zaključak o aneksu I Ugovora o načinu prenosa sredstava za finansiranje Projekta “Izgradnja Žeželjevog mosta preko reke Dunav u Novom Sadu”

4. Rešenja Komisije za kadrovska, administrativna i mandatno-imunitetna pitanja

– Rešenje o razrešenju članice i imenovanju člana Školskog odbora Osnovne škole “Ivo Lola Ribar” u Novom Sadu

– Rešenje o razrešenju i imenovanju članice Školskog odbora Škole za dizajn “Bogdan Šuput” u Novom Sadu

– Rešenje o razrešenju članice i izboru člana Saveta za praćenje primene etičkog kodeksa

– Rešenje o izboru zamenice predsednika Saveta za zdravstvenu zaštitu, socijalnu zaštitu i društvenu brigu o deci i omladini

– Rešenje o imenovanju direktora Stambene agencije Grada Novog Sada

– Rešenje o prestanku dužnosti i imenovanju članova Upravnog odbora Centra za socijalni rad Grada Novog Sada

– Rešenje o prestanku dužnosti članice i imenovanju predsednika i članova Nadzornog odbora Centra za socijalni rad Grada Novog Sada

– Rešenja o razrešenju člana i izboru članice Komisije za obeležavanje praznika, dodelu priznanja i međugradsku saradnju u zemlji i inostranstvu

– Rešenje o razrešenju i izboru člana Komisije za nazive delova naseljenih mesta i javnih službi