Na današnjoj sednici Saveta za osobe sa posebnim potrebama razmatran je dopis Društva za podršku osobama sa autizmom Grada Novog Sada. U dopisu se navode problemi na koje nailaze u svom radu, a kao najveći problem ističu nedostatak adekvatnog prostora za rad. Ovo udruženje deli prostorije sa još tri udruženja, URDOS-Udruženje roditelja dece oštećenog sluha, Udruženje za podršku osobama sa L-Daun sindromom i Udruženje Prizma autizma-udruženje roditelja odraslih osoba, ali zbog brojnosti članova udruženih članica i velikog broja aktivnosti koje se odvijaju u tom prostoru, nedostaju im slobodni termini za likovnu radionicu. Članovi Saveta su prilikom diskusije izrazili potpuno razumevanje za problem ovog udruženja, ali su konstatovali da u gradu postoje brojna udruženja i da je veoma teško obezbediti veći prostor, a trenutni problem bi moglo rešiti drugačijom organizacijom i preraspodelom termina.

Na zahtev Saveta za dostavu izveštaja o aktivnostima koje su preduzete do 21. septembra 2016. godine u vezi sa uklanjanjem arhitektonskih barijera, postavljanjem zvučnih semafora i o načinu kontrole primene standarda pristupačnosti od strane investitora na stambenim i poslovnim objektima u smislu primene Strategije pristupačnosti Grada Novog Sada iz Gradske uprave za urbanizam i stambene poslove odgovorili su da ova gradska uprava vrši isključivo proveru ispunjenosti formalnih uslova za izgradnju, a da problem u vezi sa uklanjanjem prepreka na trotoarima i saobraćajnicama kao i za postavljanje semafora treba da se obrate Gradskoj upravi za saobraćaj i puteve i Gradskoj upravi za građevinsko zemljište i investicije.