Članice i članovi Saveta za urbanizam, poslovni prostor i stambena pitanja razmatrali su i većinom glasova prihvatili Predlog plana detaljne regulacije blokova oko Železničke ulice u Novom Sadu, Predlog odluke o izmenama i dopunama Plana generalne regulacije novog gradskog centra sa okruženjem u Novom Sadu, Predlog odluke o izradi plana generalne regulacije Limana sa Univerzitetskim centrom u Novom Sadu, Predlog odluke o prenosu prava javne svojine na parceli u javnoj svojini Grada Novog Sada na Republiku Srbiju, Predlog rešenja o davanju saglasnosti na Program poslovanja Javnog preduzeća „Urbanizam“ Zavod za urbanizam Novi Sad za 2017. godinu, Predlog rešenja o davanju saglasnosti na Program rada Stambene agencije Grada Novog Sada za 2017. godinu i Predlog rešenja o davanju saglasnosti na Program poslovanja Javnog komunalnog preduzeća za održavanje stambenih i poslovnih prostora „Stan“ Novi Sad za 2017. godinu.

Predmet prenosa javne svojine sa Grada na Republiku Srbiju je parcela u Ulici Maksima Gorkog, a razlog je izgradnja nove zgrade za sve pravosudne organe. Postojeća zgrada ni približno ne zadovoljava potrebe Osnovnog, Višeg, Privrednog i Apelacionog suda kao i Osnovnog, Višeg i Apelacionog tužilaštva, pa je tim povodom sa delegacijom Evropske unije dogovoreno da se iz programa IPA 2017 obezbede sredstva za rešavanje ovog problema. Preduslov za dobijanje IPA pomoći je postojanje lokacije, potrebne dokumentacije i dozvole za izgradnju. Predmetna parcela se nalazi u neposrednoj blizini zgrade pravosudnih organa i zajednički je interes Grada Novog Sada i Ministarstva pravde da se na navedenoj lokaciji izgradi još jedna zgrada pravosudnih organa, kako bi se zadovoljile potrebe građana Novog Sada i Vojvodine i unapredio pristup građana pravdi.