Na sednici Saveta za obrazovanje i sport razmatrani su i većinom glasova prihvaćeni Predlog odluke o ostvarivanju potreba i interesa građana u oblasti sporta na teritoriji Grada Novog Sada, Predlog odluke o izmenama Odluke o davanju u zakup nepokretnosti na kojima pravo korišćenja ima Predškolska ustanova i osnovna škola, Predlog odluke o izmenama i dopunama Odluke o finansijskoj podršci porodici sa decom predškolskog uzrasta upisanom u predškolsku ustanovu čiji je osnivač drugo pravno i fizičko lice, za period septembar-decembar 2016. godine, Predlog odluke o Programu investicionih aktivnosti Javnog preduzeća „Sportski i poslovni centar Vojvodina“ Novi Sad za 2017. godinu i Predlog rešenja o davanju saglasnosti na Program poslovanja Javnog preduzeća „Sportski i poslovni centar Vojvodina“ Novi Sad za 2017. godinu.

Predlogom odluke o ostvarivanju potreba i interesa građana u oblasti sporta na teritoriji Grada Novog Sada propisani su uslovi, kriterijumi, način i postupak dodele sredstava iz budžeta Grada za godišnje i posebne programe u oblasti sporta radi ostvarivanja potreba i interesa građana, način izveštavanja i kontrola realizacije godišnjih i posebnih programa, stipendiranje za sportsko usavršavanje kategorisanih sportista, nagrađivanje i dodela priznanja za postignute sportske rezultate i doprinos razvoju sporta, održavanje sportskih priredbi od značaja za Grad, korišćenja sportskih hala i sportskih objekata kao i način javnog objavljivanja podataka o predloženim programima za finansiranje.