Na današnjoj sednici Komisije za obeležavanje praznika, dodelu priznanja i međugradsku saradnju u zemlji i inostranstvu utvrđen je Predlog odluke o uspostavljanju saradnje između Grada Novog Sada, Republika Srbija i Grada Orela, Ruska Federacija. U oktobru 2016. godine na sastanku Gradonačelnika Novog Sada i predstavnika za međunarodnu saradnju Orlovske oblasti iz Ruske Federacije dogovoreno je uspostavljanje saradnje Grada Novog Sada i Grada Orela na osnovama ravnopravnosti, uzajamnog poverenja i zajedničkih interesa. S tim u vezi Načelnik administracije Grada Orela uputio je Gradonačelniku Novog Sada Pismo o nameri uspostavljanja saradnje sa Novim Sadom, a Komisija je jednoglasno utvrdila Predlog odluke o uspostavljanju saradnje ova dva grada, koji će se naći na sledećoj sednici Skupštine Grada pred odbornicima zbog daljeg odlučivanja.

Na sednici je razmatran i prihvaćen i Predlog odluke o uspostavljanju saradnje između Grada Novog Sada, Republika Srbija i Grada Ulma, Savezna Republika Nemačka. Saradnja Novog Sada i Ulma započeta je 2002. godine prihvatanjem „Perspektive za saradnju između gradova Novog Sada i Ulma“. Prvog februara 2004. godine potpisan je Sporazum o osnivanju Dunavskog biroa između Skupštine Autonomne Pokrajine Vojvodine, Skupštine Grada Novog Sada i Privredne komore Vojvodine u cilju ostvarivanja političke, privredne, naučne, obrazovne i kulturne saradnje sa podunavskim gradovima i regijama. Sa ciljem jačanja veza i saradnje dva naroda, srpskog i nemačkog i dva grada, Novog Sada i Ulma, 16. decembra 2016. godine potpisano je Pismo o namerama uspostavljanja saradnje između ova dva grada. Predlogom odluke propisano je da će se ova saradnja odvijati u oblastima privrede, nauke, turizma, infrastrukturnim projektima, sporta, obrazovanja, kulture i na realizaciji projekata Dunavske strategije Evropske unije, kao članice Dunavske regije.