Na današnjoj sednici Saveta za komunalne delatnosti razmatran je Predlog odluke o Programu mera za unapređenje  uslova života u naseljenim mestima  Ledinci i Stari Ledinci za 2017. godinu.

Predlagač je Gradska uprava za građevinsko zemljište i investicije Grada Novog Sada, koja je za ovaj Program predvidela 4.200.000 dinara. Ova sredstva su približno raspodeljena na oba naseljena mesta. Planirane radove obaviće  JKP ”Put” Novi Sad.

Savet za komunalne delatnosti usvojio je ovaj predlog odluke i doneo zaključak da se uputi na narednu sednicu Skupštine Grada Novog Sada, gde će biti razmatran.