Danas je održana XV sednica Skupštine Grada Novog Sada, na kojoj su usvojene sledeće tačke Dnevnog reda:

1. Odluka o izradi Plana generalne regulacije prostora za porodično stanovanje u zapadnom delu Grada Novog Sada

2. Odluka o izradi Plana generalne regulacije parking garaža na području Grada Novog Sada

3. Odluka o izradi Plana detaljne regulacije centra između ulica Braće Popović, Branka Bajića i Ilije Birčanina u Novom Sadu

4. Odluka o izradi Plana detaljne regulacije blokova između ulica Šafarikove, Jevrejske i Uspenske u Novom Sadu

5. Odluka o izradi izmena i dopuna Plana generalne regulacije novog gradskog centra sa okruženjem u Novom Sadu (lokalitet uz Hotel „Novi Sad“)

6. Odluka o izradi Plana detaljne regulacije dela Salajke u Novom Sadu

7. Odluka o izradi Plana detaljne regulacije sportskog centra u Petrovaradinu

8. Odluka o izradi Plana detaljne regulacije opštegradskog centra – centralne funkcije južno od Ulice Rade Kondića u Futogu

9. Odluka o Programu mera za unapređenje uslova života u naseljenim mestima Ledinci i Stari Ledinci za 2017. godinu

10. Odluka o sprovođenju javnog konkursa za izbor direktora Javnog komunalnog preduzeća za održavanje stambenih i poslovnih prostora “Stan” Novi Sad sa tekstom oglasa o javnom konkursu za izbor direktora Javnog komunalnog preduzeća za održavanje stambenih i poslovnih prostora “Stan” Novi Sad

11. Rešenja Komisije za nazive delova naseljenih mesta i javnih službi:

– Rešenje o davanju naziva ulici u Novom Sadu, broj 020-48/2016-I

– Rešenje o davanju naziva ulici u Ledincima, broj 020-49/2016-I

– Rešenje o davanju naziva ulici u Sremskoj Kamenici, broj 020-50/2016-I

– Rešenje o davanju naziva ulici u Sremskoj Kamenici, broj 020-51/2016-I

– Rešenje o davanju naziva prolazu u Novom Sadu, broj 020-52/2016-I

– Rešenje o davanju naziva prolazu u Novom Sadu, broj 020-53/2016-I

– Rešenje o davanju naziva platou u Novom Sadu, broj 020-54/2016-I

12. Rešenje o razrešenju i imenovanju zamenika predsednika i dva člana Odbora stalne manifestacije u oblasti kulture od značaja za Grad Novi Sad „Antićevi dani“

13. Izmene Plana održavanja sednica Skupštine Grada Novog Sada u 2017. godini

14. Rešenja Komisije za kadrovska, administrativna i mandatno-imunitetna pitanja:

– Rešenje o prestanku dužnosti predsednika Nadzornog odbora Javnog komunalnog preduzeća „Put“ Novi Sad

– Rešenje o imenovanju direktora Agencije za energetiku Grada Novog Sada

– Rešenje o imenovanju direktora Zavoda za hitnu medicinsku pomoć Novi Sad

– Rešenje o razrešenju i imenovanju članice Nadzornog odbora Apoteke Novi Sad

– Rešenje o imenovanju predsednika Nadzornog odbora Javnog komunalnog preduzeća „Put“ Novi Sad

– Rešenje o razrešenju članice i imenovanju člana Školskog odbora Osnovne škole „22. avgust“, Bukovac

– Rešenje o razrešenju i imenovanju četiri člana Školskog odbora Osnovne škole „Prva vojvođanska brigada“, Novi Sad