Članice i članovi Saveta za urbanizam, poslovni prostor i stambena pitanja na današnjoj sednici razmatrali su i većinom glasova prihvatili Predlog plana detaljne regulacije opštegradskog centra uz Institutski put u Sremskoj Kamenici, Predlog odluke o izmenama i dopunama Plana detaljne regulacije bloka pravosudnih organa u Novom Sadu, Predlog odluke o izmenama i dopunama Plana detaljne regulacije područja Telepa u Novom Sadu (lokalitet uz Ulicu Laze Lazarevića) i Predlog odluke o izradi Plana detaljne regulacije radne zone u Rumenki.

Područje obuhvaćeno planom detaljne regulacije opštegradskog centra uz Institutski put u Sremskoj Kamenici nalazi se u krajnjem severoistočnom delu Sremske Kamenice uz saobraćajnu petlju na izlazu sa Mosta slobode površine 11,48 hektara, a namenjeno je za opštegradski centar, srednju školu, površine za rekreaciju, saobraćajne, javne zelene površine, železničku prugu i saobraćajnice.

Lokalitet obuhvaćen odlukom o izmenama i dopunama Plana detaljne regulacije bloka pravosudnih organa u Novom Sadu planira se za izgradnju objekta Apelacionog suda, Apelacionog javnog tužilaštva i ostalih pravosudnih organa, maksimalne spratnosti P+6, sa obaveznim parking prostorom u suterenu.

Područje koje će se obuhvatiti Planom detaljne regulacije radne zone u Rumenki, površine oko 66 hektara, nalazi se u severnom delu građevinskog područja naseljenog mesta Rumenka.