Danas je održana XVI sednica Skupština Grada Novog Sada, na kojoj su usvojene sledeće tačke Dnevnog reda:

1. Odluka o osnivanju Kulturnog centra “Rumenka” Rumenka

2. Odluka o izmeni i dopuni Odluke o usklađivanju Odluke o organizovanju komunalne radne organizacije “Čistoća” u Novom Sadu, kao javnog komunalnog preduzeća

3. Odluka o izmenama i dopunama Odluke o taksi prevozu putnika

4. Plan detaljne regulacije opštegradskog centra uz Institutski put u Sremskoj Kamenici

5. Odluka o izmenama i dopunama Plana detaljne regulacije bloka pravosudnih organa u Novom Sadu

6. Odluka o izmenama i dopunama Plana detaljne regulacije područja Telepa u Novom Sadu (lokalitet uz Ulicu Laze Lazarevića)

7. Odluka o izradi Plana detaljne regulacije radne zone u Rumenki

8. Izveštaj o radu Organizacionog odbora za realizaciju inicijative da se Grad Novi Sad kandiduje za Evropsku prestonicu kulture za 2021. godinu i aktivnostima realizovanim u procesu kandidature za period 2011-2016. godine

9. Zaključak o izmeni Zaključka broj: 020-516/2015-I koji je Skupština Grada Novog Sada donela na LI sednici od 11. februara 2016. godine, povodom razmatranja Informacije povodom zahteva Javnog komunalnog preduzeća “Gradsko zelenilo” Novi Sad

10. Rešenje o davanju saglasnosti Javnom preduzeću “Pošta Srbije” Beograd, Radna jedinica “Srbijamarka” na upotrebu grba Grada Novog Sada

11. Rešenje o davanju na korišćenje nepokretnosti u javnoj svojini Grada Novog Sada Javnom gradskom saobraćajnom preduzeću “Novi Sad” Novi Sad

12. Odluka o davanju na korišćenje motornih vozila i motocikala Ministarstvu unutrašnjih poslova Republike Srbije, Direkciji policije, Policijskoj upravi Novi Sad

13. Zaključak o aneksu 2 Trilateralnog ugovora o korišćenju sredstava zajma namenjenih Programu “Rehabilitacije sistema daljinskog grejanja u Srbiji – Faza IV”

14. Rešenje o razrešenju i imenovanju člana i sekretara Komisije za planove

15. Rešenja Komisije za kadrovska, administrativna i mandatno-imunitetna pitanja:

– Rešenje o prestanku dužnosti članice Nadzornog odbora Javnog komunalnog preduzeća “Gradsko zelenilo” Novi Sad

– Rešenje o imenovanju člana Nadzornog odbora Javnog komunalnog preduzeća “Gradsko zelenilo” Novi Sad

– Rešenje o razrešenju člana i imenovanju članice Školskog odbora Tehničke škole “Mileva Marić – Ajnštajn” Novi Sad

– Rešenje o razrešenju člana i imenovanju članice Upravnog odbora “Novosadskog pozorišta – Újvidéki színház”, Novi Sad

– Rešenje o imenovanju direktora Turističke organizacije Grada Novog Sada

– Rešenje o razrešenju i imenovanju dva člana Školskog odbora Osnovne škole “Mihajlo Pupin”, Veternik

– Rešenje o razrešenju i imenovanju članice Školskog odbora Osnovne škole “Đura Jakšić”, Kać

– Rešenje o razrešenju i imenovanju dva člana Školskog odbora Osnovne škole “Đura Daničić”, Novi Sad