Komisiji za predstavke i predloge danas su se obratili predstavnici grupe građana iz centra grada sa primedbama na nepoštovanje gradske odluke o radnom vremenu lokala i kafića. Najviše pritužbi imaju na buku koja dopire iz kafića u Ulici Laze Telečkog, a prema njihovim rečima svi kafići u toj ulici krše odluku o radnom vremenu. Iako su se već obraćali i policiji i nadležnim gradskim institucijama, njihov problem i dalje traje, pa su zamolili članice i članove Komisije da im pomognu u rešavanju ovog problema.

Udruženje učesnika oružanih sukoba na prostoru bivše Jugoslavije predložilo je da se spomenik posvećen žrtvama rata na platou kod SPENS-a popravi i da se pored njega postavi spomen-ploča sa imenima i prezimenima poginulih Novosađana u oružanim sukobima tokom devedesetih.

Na njihovu prethodno podnetu predstavku da se za ratne veterane i supruge preminulih ratnih veterana odobri dobijanje godišnje karte za sve gradske i prigradske linije Javnog gradskog saobraćajnog preduzeća „Novi Sad“ kao i da im se odobri popust kod plaćanja računa objedinjene naplate u visini od 30% od ukupnog mesečnog zaduženja, iz Gradske uprave za socijalnu i dečiju zaštitu odgovoreno je da su utvrđeni kriterijumi za oslobađanje dela obaveze plaćanja komunalnih proizvoda i usluga i da ratni veterani ne spadaju u kategorije koje ostvaruju ta prava.

Zavod za zaštitu spomenika kulture uputio je odgovor Komisiji na podnetu predstavku Društva za rusinski jezik „Mikola Kočiš“ o oslobađanju od naknade plaćanja za spomen-grobna mesta. U dopisu se navodi da su Odlukom Skupštine Grada Novog Sada iz 1993. godine, grobna mesta Miroslava Antića i Mikole Kočiša, kao i ukupno još 300 grobnih mesta, utvrđena kao mesta za spomen-grobna mesta. U Odluci je navedeno i da se sredstva za uređivanje i održavanje spomen grobnih mesta obezbeđuju u Društvenom fondu za građevinsko zemljište na osnovu godišnjih programa JKP „Lisje“ i putem donatorstva. U Zavodu za zaštitu spomenika kulture smatraju da su uvrštavanje grobnih mesta Miroslava Antića i Mikole Kočiša u spomen-grobna mesta, dovoljan osnov za oslobađanje naknade plaćanja održavanja grobnih mesta.