Komisija za obeležavanje praznika, dodelu priznanja i međugradsku saradnju u zemlji i inostranstvu utvrdila je i jednoglasno prihvatila Predlog odluke o uspostavljanju saradnje između Grada Novog Sada i Opštine Krf.

U Sporazumu o prijateljskoj saradnji Opštine Krf i Grada Novog Sada, između ostalog, navodi se da se iskazuje saglasnost za uspostavljanje saradnje na osnovu istorijskih prijateljskih veza dva naroda i povodom obeležavanja 300. godišnjice opsade Krfa od strane Osmanlija, kao i istorijske „pobratimske“ Petrovaradinske bitke kod Novog Sada 1716. godine, koje su okončane pobedom evropskih snaga.

Pismo o namerama za uspostavljanje saradnje između Grada Novog Sada i Opštine Krf potpisano je još 20. oktobra 2016. godine, a odnosi se na saradnju u sledećim oblastima: isticanje zajedničkih kulturnih elemenata koji vezuju dva naroda, jačanje istorijskih veza koje spajaju Krf sa Srbijom, uspostavljenih veza za vreme boravka srpske vojske na Krfu tokom Prvog svetskog rata, kao i očuvanje istorijskog sećanja, dalje jačanje međusobnih odnosa, održavanje zajedničkih manifestacija povodom godišnjica pomenutih istorijskih događaja, razvijanje saradnje u oblasti turizma.

Predlog Odluke o uspostavljanju saradnje biće upućen Skupštini na dalje razmatranje i usvajanje.