Članovi Saveta za zdravstvenu zaštitu, socijalnu zaštitu i društvenu brigu o deci i omladini prihvatili su na današnjoj sednici većinom glasova Predlog odluke o materijalanoj podršci građanima naseljenog mesta Kovilj na ime naknade za upotrebu dela auto-puta E-75 i uputili ga Skupštini Grada Novog Sada na razmatranje.

Prema Predlogu odluke materijalnu podršku na ime naknade za putarinu na relaciji Kovilj – Novi Sad jug i obratno može da ostvari fizičko lice koje ime prebivalište u Kovilju, odnosno boravište ako je raseljen lice sa Kosova i Metohije, potom vlasnik motornog vozila prve kategorije registrovanog na teritoriji Grada Novog Sada, ili član porodičnog domaćinstva koji ima prebivalište na adresi vlasnika vozila, poseduje vozačku dozvolu i poseduje tag uređaj izdat od strane Javnog preduzeća “Putevi Srbije” Beograd.

Materijalnu podršku, prema Predlogu, u visini cene putarine može da ostavri lice pod uslovom da živi u porodici sa troje i više dece, uz izvod iz matične knjige rođenih za svako dete i potvrdu o prebivalištvu za sve članove porodičnog domaćinstva. Potom, lice pod uslovom da živi u porodici sa decom ili mladima sa smetnjama u razvoju, uz mišljenje Interresorne komisije ili akt izabranog lekara, lice iz porodice koja ostvaruje pravo na dečiji dodatak, u skladu sa propisima o finansijskoj podršci porodici sa decom i lice iz porodice u kojoj jedno ili više dece pohađa vaspitno-obrazovnu, odnosno obrazovno-vaspitnu ustanovu u Novom Sadu, najkasnije do 26. godine života deteta, uz potvrdu o školovanju. Materijalnu podršku u visini cene putarine može da ostvari i trudnica, uz akt izabranog lekara, majka sa detetom do godinu dana, uz izvod iz matične knjige rođenih za dete, kao i lice koje je obolelo od teške bolesti ili član njegovog domaćinstva, uz akt izabranog lekara.

Prema Predlogu odluke, lica koja su zaposlena u Novom Sadu, uz potvrdu o zaposlenju, ostvaruju materijalnu podršku u visini od 80 odsto od cene putarine. Materijalna podrška može da se ostvari za jedno vozilo u domaćinstvu, po jednom osnovu i u 2017. godini obezbeđuje se za najviše 44 prolazaka mesečno u oba smera, po jednom vozilu.