Danas je održana XVIII sednica Skupštine Grada Novog Sada, na kojoj su usvojene sledeće tačke Dnevnog reda:

1. Plan detaljne regulacije Univerzitetskog kompleksa u Novom Sadu

2. Plan detaljne regulacije Kineske četvrti sa Češkim magacinom u Novom Sadu

3. Odluka o izmenama i dopunama Plana generalne regulacije zone rekonstrukcije u nasleđenim ambijentalnim celinama u Novom Sadu

4. Odluka o izmenama i dopunama Plana detaljne regulacije Podbare u Novom Sadu

5. Odluka o izradi plana detaljne regulacije prostora Čardaka u Sremskoj Kamenici

6. Odluka o izradi plana detaljne regulacije područja između ulica Janka Veselinovića, Stevana Mokranjca, Hadži Ruvimove i Veselina Masleše u Novom Sadu

7. Odluka o izradi izmena i dopuna Plana generalne regulacije prostora za mešovitu namenu između Bulevara Evrope, Bulevara cara Lazara, ulica Stražilovske i Žarka Zrenjanina, Bulevara Mihajla Pupina, ulica Jevrejske i Futoške u Novom Sadu (lokalitet Bulevar oslobođenja)

8. Odluka o izradi izmena i dopuna Plana generalne regulacije naseljenog mesta Veternik (lokalitet kružne raskrsnice na ukrštanju Ulice Nova I i Novosadskog puta)

9. Odluka o izradi izmena i dopuna Plana detaljne regulacije „Bulevar III“ u Novom Sadu (lokalitet na parcelama br. 7079 i 7123 KO Novi Sad I)

10. Odluka o izradi izmena i dopuna Plana detaljne regulacije blokova između Bulevara Jaše Tomića, Gagarinove ulice, Bulevara kralja Petra I, Rumenačke ulice i ulice Pariske komune u Novom Sadu (lokalitet uz atomsko sklonište)

11. Odluka o izmenama Odluke o ostvarivanju potreba i interesa mladih u oblastima omladinskog sektora na teritoriji Grada Novog Sada

12. Godišnji program zaštite, uređenja i korišćenja poljoprivrednog zemljišta na teritoriji Grada Novog Sada za 2017. godinu

13. Rešenje o davanju saglasnosti na Dugoročni plan poslovne strategije i razvoja Javnog preduzeća „Urbanizam“ Zavod za urbanizam Novi Sad za period 2017. – 2027. godine

14. Rešenje o davanju saglasnosti na Srednjoročni plan poslovne strategije i razvoja Javnog preduzeća „Urbanizam“ Zavod za urbanizam Novi Sad za period 2017. – 2021. godine

15. Izveštaj o realizaciji Programa za obezbeđivanje uslova za nesmetano odvijanje javnog prevoza putnika Javnog gradskog saobraćajnog preduzeća „Novi Sad“ Novi Sad za 2016. godinu – tekuće subvencije

16. Izveštaj o realizaciji Programa održavanja objekata putne privrede za 2016. godinu

17. Izveštaj o realizaciji Programa investicionih aktivnosti Javnog gradskog saobraćajnog preduzeća „Novi Sad“ Novi Sad za 2016. godinu

18. Izveštaj o realizaciji Programa investicionih aktivnosti Javnog komunalnog preduzeća „Put“ Novi Sad za 2016. godinu

19. Rešenje o obrazovanju i imenovanju Komisije za utvrđivanje postojanja razloga  za razrešenje člana Upravnog odbora Agencije za energetiku Grada Novog Sada, pre isteka mandata