Obaveštavamo vas da “Službeni list Grada Novog Sada” broj 18/2017 neće biti distribuiran pretplatnicima i da je štampan u veoma malom tiražu, zbog velikog broja strana i troškova štampanja. U “Službenom listu Grada Novog Sada” broj 18 je objavljen Godišnji program zaštite, uređenja i korišćenja poljoprivrednog zemljišta na teritoriji Grada Novog Sada za 2017. godinu.

“Službeni list Grada Novog Sada” broj 18/2017 je objavljen na sajtu Skupštine Grada Novog Sada i može se preuzeti na sledećem linku: https://skupstina.novisad.rs/sluzbeni-listovi-2017/

Redakcija
“Službenog lista Grada Novog Sada”