Članovi Saveta za urbanizam, poslovni prostor i stambena pitanja usvojili su danas većinom glasova Predlog plana detaljne regulacije Vojinovo u Sremskoj Kamenici i uputili ga Skupštini grada na razmatranje. Na današnjoj sednici većinom glasova prihvaćeni su i Predlog odluke o izmenama i dopunama Plana generalne regulacije naseljenog mesta Futog, potom Predlog odluke o izradi plana detaljne regulacije prostora u produžetku Leptirove ulice u Veterniku, kao i Predlog odluke o izradi izmena i dopuna plana generalne regulacije naseljenog mesta Bukovac (lokalitet rezervoar).

Članovi Saveta većinom glasova prihvatili su Godišnji izveštaj o radu Stambene agencije Grada Novog Sada za 2016. godinu i Početni likvidacioni izveštaj Javnog preduzeća “Poslovni prostor” Novi Sad – u likvidaciji sa dopunom i ispravkom od 20. aprila 2017. godine.

Prihvaćeni predlozi naći će se na sednici Skupštine grada, zakazanoj za petak, 28. aprila.