Na današnjoj sednici Saveta za komunalne delatnosti razmatrani su i većinom glasova usvojeni, Predlog odluke o izmenama i dopuni Odluke o javnim parkiralištima na teritoriji Grada Novog Sada i  Predlog rešenja o davanju saglasnosti na Odluku o izmeni i dopuni Statuta Javnog komunalnog preduzeća „Čistoća“ Novi Sad.

Na dnevnom redu su se takođe našli, Izveštaj o realizaciji Programa finansiranja određenih komunalnih delatnosti u 2016. godini za period januar-decembar 2016. godine, Izveštaj o realizaciji Programa izgradnje objekata vrelovoda Javnog komunalnog preduzeća „Novosadska toplana“ Novi Sad za 2016. godinu, Izveštaj o realizaciji Programa investicionih aktivnosti i usluga iz delatnosti Javnog komunalnog preduzeća „Gradsko zelenilo“ Novi Sad za 2016. godinu, Izveštaj o realizaciji Programa investicionih aktivnosti i usluga iz delatnosti Javnog komunalnog preduzeća „Lisje“ Novi Sad za 2016. godinu za period januar-decembar 2016. godine, Izveštaj o realizaciji Programa investicionih aktivnosti i usluga iz delatnosti Javnog komunalnog preduzeća  „Čistoća“ Novi Sad za 2016. godinu, za period 1. januar – 31. decembar 2016. godine, Izveštaj o realizaciji Programa investicionih aktivnosti Javnog komunalnog preduzeća „Informatika“ Novi Sad za 2016. godinu, Izveštaj o realizaciji Programa investicionih aktivnosti i usluga iz delatnosti Javnog komunalnog preduzeća „Zoohigijena i Veterina Novi Sad“ Novi Sad za 2016. godinu za period januar-decembar 2016. godine, Izveštaj o realizaciji Programa investicionih aktivnosti na izgradnji regionalnog centra za upravljanje otpadom u 2016. godini, za period januar-decembar 2016. Godine, Izveštaj o realizaciji Programa ivesticionih aktivnosti Javnog komunalnog preduzeća „Vodovod i kanalizacija“ Novi Sad i tekućeg održavanja vodovoda i kanalizacije za 2016. godinu, za period 1. januar – 31. decembar 2016. godine i Početni likvidacioni izveštaj Javnog preduzeća „Zavod za izgradnju Grada“ u Novom Sadu u likvidaciji od 30. marta 2017. godine sa dopunama od 7. i 10. aprila 2017. godine, na koje većina članova Saveta nema primedbi.

Usvojene predloge i izveštaje Savet je uputio za narednu sednicu Skupštine Grada Novog Sada na razmatranje.