Na današnjoj sednici članice i članovi Saveta za urbanizam, poslovni prostor i stambena pitanja Skupštine Grada Novog Sada su razmatrali i većinom glasova prihvatili Predlog plana detaljne regulacije prostora za stanovanje u Veterniku, između nasipa i Adica, Predlog plana detaljne regulacije Mišeluka II u Novom Sadu, Predlog odluke o izmenama i dopunama Plana detaljne regulacije zone zaštićenog starog gradskog jezgra u Novom Sadu, Predlog rešenja o davanju saglasnosti na Odluku o izmenama Programa poslovanja Javnog komunalnog preduzeća za održavanje stambenih i poslovnih prostora „Stan“ Novi Sad za 2017. godinu, Informaciju povodom zahteva Javnog komunalnog preduzeća „Gradsko zelenilo“ Novi Sad za davanje saglasnosti za izgradnju parka severno od ranžirne stanice u Ulici Radomira Raše Radujkova u Novom Sadu, Predlog zaključka o izmeni Zaključka Skupštine Grada Novog Sada, broj: 020-516/2015-I od 11. februara 2016. godine, Predlog plana detaljne regulacije Kameničkog parka u Sremskoj Kamenici i Predlog plana detaljne regulacije infrastrukturnog koridora državnog puta IB-21 na administrativnom području Grada Novog Sada.

Većinom glasova, usvojene predloge i informaciju,  Savet za urbanizam, poslovni prostor i stambena pitanja je uputio Skupštini Grada Novog Sada na razmatranje za narednu sednicu.