Članovi Saveta za komunalne delatnosti na danas održanoj sednici razmatrali su: Predlog rešenja o davanju saglasnosti na Odluku o izmenama Programa poslovanja Javnog komunalnog preduzeća „Vodovod i kanalizacija“ Novi Sad za 2017. godinu, Predlog rešenja o davanju saglasnosti na Dugoročni i srednjoročni plan poslovne strategije i razvoja Javnog komunalnog preduzeća „Put“ Novi Sad za period 2017 – 2026. godine, Predlog rešenja o davanju saglasnosti na Dugoročni i srednjoročni plan poslovne strategije i razvoja Javnog gradskog saobraćajnog preduzeća „Novi Sad“, Novi Sad za period 2017 – 2026. godine i Predlog rešenja o davanju saglasnosti na Dugoročni i srednjoročni plan poslovne strategije i razvoja Javnog komunalnog preduzeća „Parking servis“ Novi Sad za period 2017 – 2026. godine.

Savet je većinom glasova prihvatio predloge rešenja i uputio ih Skupštini Grada Novog Sada, o kojima će odbornici raspravljati na sledećoj sednici Skupštine grada.