Novi informacioni sistem elektronskog vođenja sednica Skupštine Grada Novog Sada, kroz aplikaciju “ePoslovnik” predstavljen je danas novinarima u Velikoj sali novosadske Skupštine. Novi informacioni sistem počeo je da se primenjuje na prethodnoj sednici Skupštine grada, a predsednik novosadskog parlamenta Zdravko Jelušić ocenio je da će on značajno unaprediti rad sednica Skupštine, ali i ostvariti uštede tokom pripreme sednica gradskog parlamenta.16-06-17-1

– I na ovaj način pokazujemo da je Novi Sad centar informacionih tehnologija i verujem da nećemo biti jedina Skupština sa ovakvim sistemom vođenja sednica. Postoji mnogo razloga za njegovu primenu, od uštede do funkcionalnosti – kazao je predsednik Skupštine Grada Novog Sada Zdravko Jelušić, dodajući da je i gradonačelnik Novog Sada Miloš Vučević želeo da se rad Skupštine digitalizuje.

Osvrćući se na uštede koje se mogu ostvariti kroz primenu elektronskog vođenja sednica Skupštine, predsednik novosadskog parlamenta je precizirao da štampanje skupštinskog materijala na godišnjem nivou iznosi od 4,5 do šest miliona dinara.16-06-17-2

Novi informacioni sistem izradili su stručnjaci JKP “Informatike”, a aplikacija “ePoslovnik” dozvoljava mnogobrojne mogućnosti u radu sednice Skupštine, poput elektronskog glasanja odbornika i odbornica, usklađeno merenje vremena za izlaganje, upravljanje sa postojećim sistemom uključivanja i isključivanja mikrofona govornika, detaljni pregled glasanja na ekranima unutar sale i sa jedinica odbornika, a priprema sednica oslanja se na postojeći sistem za upravljanje elektronskom dokumentacijom i poslovnim procesima “eDocumentus” koji je implementiran u organima Grada Novog Sada, a koristi se i za pripremu sednica u elektronskom obliku.

Portparol JKP “Informatike” Mirjana Beronja istakla je da se sistem pokazao kao veoma uspešan.

– Drago nam je da je JKP “Informatika” učestvovala u izradi sistema, koji je jedan od najboljih u toj kategoriji – poručila je Beronja.16-06-17-3

Jedan od stručnjaka koji su radili na izradi aplikacije, Dušan Tatić iz JKP “Informatike”, objasnio je da se njegovom implementacijom zaokružuje čitav tok elektronske dokumentacije, koji se završava sa sednicama Skupštine Grada Novog Sada. Kako je istaknuto, alati i tehnologije koje su se koristili za razvoj softverskog rešenja su Visual Studio 2015 kao razvojno okruženje, “.NET 4.5.2” i “DevExpres 15.2” kao osnovne biblioteke nad kojima se baziraju moduli, “C#” i “WPF” za administrativni modul i klijentske aplikacije, “HTML”, “Javascript” i “AngularJS” za module za monitore, “SignalR” biblioteka za komunikaciju u realnom vremenu izmeću servisa i klijenata, C++ za modul za integraciju sa sistemom za ozvučenje, “Microsoft SQL Server” baza podataka i “Entity Framework ORM” za komunikaciju sa bazom podataka i “ClickOnce” rešenje za distribuciju instalacija administrativnog modula, klijentske aplikacije i modula za pokretanje klijentske aplikacije.

Na kraju prezentacije, predsednik Skupštine Grada Novog Sada Zdravko Jelušić najavio je za naredni period održavanje posebne konferencije za predstavnike parlamenata iz Srbije ali i zemalja u okruženju, kako bi im se predstavio sistem elektronskog vođenja sednica Skupštine Grada Novog Sada.