Članovi Saveta za budžet i finansije usvojili su većinom glasova na današnjoj sednici Predlog odluke o izmenama i dopunama Odluke o budžetu Grada Novog Sada za 2017. godinu i uputili ga Skupštini grada na razmatranje.

Prema predlogu Odluke o izmenama i dopunama Odluke o budžetu Grada Novog Sada za 2017. godinu, budžet se utvrđuje u iznosu od 25.496.456.090,02 dinara. Predlogom rebalansa se menjaju prihodi iz budžeta, koji su sada utvrđeni u iznosu od 17.285.416.569,63 dinara, dok se neraspoređeni višak prihoda iz ranijih godina, koji je u Odluci o budžetu Grada Novog Sada planiran u iznosu od 2.264.150.282,21 dinara, Predlogom odluke o izmenama i dopunama utvrđuje u iznosu od 4.605.868.906,49 dinara.

Predlog odluke o izmenama i dopunama Odluke o budžetu Grada Novog Sada za 2017. godinu naći će se pred odbornicima i odbornicama na sednici Skupštine zakazanoj za petak, 30. juna.