Članice i članovi Saveta za komunalne delatnosti su na danas održanoj sednici razmatrali, Predlog odluke o izmenama i dopuni Odluke o Programu uređivanja građevinskog zemljišta za 2017. godinu, Predlog odluke o izmenama Odluke o Programu finansiranja određenih komunalnih delatnosti u ovoj godini, Predlog odluke o izmenama Odluke o Programu održavanja objekata putne privrede za 2017. godinu, Predlog odluke o izmenama Odluke o programu izgradnje objekata vrelovoda JKP “Novosadska toplana” za 2017. godinu, Predlog odluke o izmenama Odluke o Programu izgradnje objekta Zavoda za hitnu medicinsku pomoć za ovu godinu, Predlog odluke o izmeni Programa za obezbeđivanje uslova za nesmetano odvijanje javnog prevoza putnika JGSP “Novi Sad” za 2017. godinu – tekuće subvencije, Predlog odluke o izmenama Odluke o taksi prevozu putnika i Izveštaj o radu i završni račun Agencije za energetiku Grada Novog Sada za 2016. godinu.

Na današnjoj sednici članovi Saveta većinom glasova prihvatili su predloge odluka o izmenama odluka  o ovogodišnjim programima investicionih aktivnosti i to JKP “Vodovoda i kanalizacije” i tekućeg održavanja vodovoda i kanalizacije, JKP “Gradskog zelenila”, JKP “Zoohigijene i Veterine Novi Sad”, JKP “Informatike”, JKP “Puta” i JGSP-a “Novi Sad”, kao i predloge rešenja o davanju saglasnosti na odluke o izmenama ovogodišnjih Programa poslovanja JKP “Vodovoda i kanalizacije”, JKP “Gradskog zelenila”, JKP “Novosadske toplane”, JKP “Informatike”, JKP “Zoohigijene i Veterine Novi Sad”, JKP “Lisja”, JGSP-a “Novi Sad” i JKP “Puta”.

Većinom glasova prihvaćeni su i prošlogodišnji izveštaj o realizaciji Programa poslovanja JKP “Vodovoda i kanalizacije”, JKP “Tržnice” i JKP “Informatike”, te Predlog rešenja o davanju saglasnosti na Odluku o izmenama i dopuni Statuta JKP “Vodovod i kanalizacija”, potom Predlog rešenja o davanju saglasnosti na Odluku Nadzornog odbora JKP “Put” o raspodeli dobiti za 2016. godinu i Predlog rešenja o davanju saglasnosti na Odluku o izmenama kriterijuma i merila za određivanje visine naknade koja se plaća za izdavanje licence za obavljanje energetskih delatnosti.

Prihaćeni predlozi upućeni su Skupštini Grada Novog Sada na razmatranje.