Članovi Saveta za zdravstvenu zaštitu, socijalnu zaštitu i društvenu brigu o deci i omladini na današnjoj sednici prihvatili su izveštaje o radu i poslovanju zdravstvenih ustanova za 2016. godinu.

Na današnjoj sednici prihvaćeni su Godišnji izveštaj o radu i poslovanju Zavoda za hitnu medicinsku pomoć za 2016. godinu, potom Godišnji izveštaj o radu i poslovanju Zavoda za zdravstvenu zaštitu radnika za prošlu godinu i Izveštaj o radu i poslovanju Zavoda za zdravstvenu zaštitu studenata za 2016. godinu.

Prihvaćeni izveštaji upućeni su Skupštini grada na razmatranje.