Članovi Saveta za budžet i finansije na današnjoj sednici razmatrali su amandmane Odborničke grupe “Demokratska stranka – dr Veljko Krstonošić” koji se odnose na Predlog odluke o izmenama i dopunama Odluke o budžetu Grada Novog Sada za 2017. godinu.

Nakon razmatranja, Saveta je većinom glasova predložio Skupštini Grada Novog Sada da ne prihvati amandmane na Predlog odluke o izmenama i dopunama Odluke o budžetu Grada Novog Sada za 2017. godinu.