Članovi Saveta za ekonomski razvoj grada na današnjoj sednici razmatrali su amandman odbornika Relje Aleksića na član 2. Predloga odluke o određivanju organa nadležnog za sprovođenje postupka davanja u zakup, odnosno na korišćenje poljoprivrednog zemljišta u državnoj svojini na teritoriji Grada Novog Sada.

Nakon razmatranja, Saveta je većinom glasova predložio Skupštini Grada Novog Sada da ne prihvati amandman na član 2. Predloga odluke o određivanju organa nadležnog za sprovođenje postupka davanja u zakup, odnosno na korišćenje poljoprivrednog zemljišta u državnoj svojini na teritoriji Grada Novog Sada.