Članice Komisije za rodnu ravnopravnost su na današnjoj sednici utvrdile potrebne aktivnosti i dogovorile naredne korake za izradu Akcionog plana za rodnu ravnopravnost Grada Novog Sada za period od 2017. do 2019. godine.

Predloženo je da se u ove aktivnosti uključi što širi krug zainteresovanih za temu rodne ravnopravnosti, a naročito će biti značajna pomoć Stalne konferencije gradova i opština, nevladinih organizacija iz ove oblasti, Centra za rodne studije, Zavoda za ravnopravnost polova i sličnih organizacija.

Zaključeno je da je neophodno uputiti Inicijativu za izradu Akcionog plana za rodnu ravnopravnost Grada Novog Sada za period od 2017. do 2019. godine Gradonačelniku i Gradskom veću i zatražiti podršku za ove aktivnosti.