Članovi Saveta za komunalnu delatnost prihvatili su na današnjoj sednici većinom glasova Predlog odluke o izmenama i dopuni Odluke o održavanju čistoće i uptuili ga Skupštini grada na razmatranje.

Na današnjoj sednici većinom glasova prihvaćeni su izveštaji o realizaciji Programa poslovanja javno komunalnih preduzeća za 2016. godinu i to “Gradskog zelenila”, “Lisja” “Novosadske toplane”, “Čistoće”, JGSP-a “Novi Sad”, “Zoohigijene i Veterine Novi Sad”, “Puta” i “Parkinga servisa”, a Savet je usvojio i Predlog rešenja o davanju saglasnosti na Odluku Nadzornog odbora JGSP-a “Novi Sad” o raspodeli neto dobiti za 2016. godinu, te Predlog rešenja o davanju saglasnosti na Odluku Nadzornog odbora JKP “Parking servis” o raspodeli dobiti za 2016. godinu.

Članovi Saveta većinom glasova prihvatili su predloge rešenja o davanju saglasnosti na Dugoročne i srednjoročne planove poslovne strategije i razvoja za period 2017-2026. godine i to za JKP “Lisje”, JKP “Informatika”, JKP “Čistoća”, JKP “Zoohigijena i Veterina Novi Sad”, kao i Predlog rešenja o davanju saglasnosti na Dugoročni plan poslovne strategije i razvoja JKP “Vodovod i kanalizacija” za period 2017-2027. godine, potom Predlog rešenja o davanju saglasnosti na Srednjoročni plan poslovne strategije i razvoja JKP “Vodovod i kanalizacija” za period 2017-2021. godine, Predlog rešenja o davanju saglasnosti na Dugoročni plan poslovne strategije i razvoja JKP “Novosadska toplana” za period 2017-2026. godine, Predlog rešenja o davanju saglasnosti na Srednjoročni plan poslovne strategije i razvoja JKP “Novosadska toplana” za period 2017-2021. godine, Predlog rešenja o davanju saglasnosti na Dugoročni plan poslovne strategije i razvoja JKP “Gradsko zelenilo” za period 2017-2026. godine, Predlog rešenja o davanju saglasnosti na Srednjoročni plan poslovne strategije i razvoja JKP “Gradsko zelenilo” za period 2017-2021. godine, Predlog rešenja o davanju saglasnosti na Dugoročni plan poslovne strategije i razvoja JKP “Tržnica” za period 2017-2027. godine, te Predlog rešenja o davanju saglasnosti na Dugoročni plan poslovne strategije i razvoja JKP “Tržnica” za period 2017-2027. godine.

Prihaćeni predlozi upućeni su Skupštini Grada Novog Sada na razmatranje.