Pred članovima Saveta za osobe sa posebnim potrebama na današnjoj sednici održana je prezentacija Zakona o upotrebi znakovnog jezika u lokalnoj samoupravi.

Zakon o upotrebi znakovnog jezika usvojen je aprila 2015. godine  i njime se  uređuje upotreba znakovnog jezika, odnosno pravo na učenje znakovnog jezika i pravo na upotrebu usluge tumača za znakovni jezik, način upotrebe usluge tumača za znakovni jezik, mere za podsticanje primene i unapređenje upotrebe znakovnog jezika kroz informisanje i obrazovanje na znakovnom jeziku i druga pitanja od značaja za upotrebu znakovnog jezika.

Sekretarka Organizacije gluvih Grada Novog Sada Ana Ditrih, Savetu je predstavila ovaj Zakon i dodala da Grad Novi Sad ima kontinuiranu saradnju sa organzacijama gluvih i nagluvih, takođe podsetivši na uvođenje prevođenja sednica Skupštine grada na znakovni jezik. Ona je ocenila da se Zakon sporije primenjuje nego što su očekivali, ali i da je uočljivo da njegova primena ide na bolje, te podvukla da lokalna samouprava naročito treba da podrži ovaj Zakon.

Novi Sad je prva lokalna samouprava čija je Skuština uvela prevođenje na znakovni jezik još 2013. godine, dve godine pre usvajanja Zakona o upotrebi znakovnog jezika i na taj način gluvi i nagluvi građani Novog Sada mogu da prate o čemu se raspravlja na sednicama Skupštine Grada Novog Sada.