Savet za zdravstvenu zaštitu, socijalnu zaštitu i društvenu brigu o deci i omladini na današnjoj sednici razmatrao je i većinom glasova usvojio Predlog rešenja o davanju saglasnosti na Odluku o izmenama Programa rada i razvoja Zavoda za zdravstvenu zaštitu radnika Novi Sad za 2017. godinu. Izmene ovog Programa izvršene su u delu Plana nabavke medicinske i druge opreme i u delu Finansijskog plana Zavoda za 2017. godinu. Na ovaj način  Zavodu su odobrena dodatna namenska sredstva u iznosu od oko 5,9 miliona dinara, koja su obezbeđena Odlukom i izmenama i dopunama Odluke o budžetu Grada Novog Sada za 2017. godinu.

Članovi Saveta su većinom glasova prihvatili i Predlog rešenja o davanju saglasnosti na Odluku i izmenama i dopunama Programa rada i razvoja Apoteke Novi Sad za 2017. godinu. Izmene i dopune Programa rada i razvoja Apoteke Novi Sad za 2017. godinu izvršene su nakon obezbeđenja dodatnih sredstava iz rebalansa budžeta i donošenja Odluke o izmenama i dopunama Odluke o budžetu Grada Novog Sada za 2017. godinu, a kojom su Apoteci Novi Sad obezbeđena sredstva u iznosu od oko 2,2 miliona dinara. Ova sredstva namenjena su za investicione aktivnosti nabavke laboratorijske opreme kao i rekonstrukciju sistema za ventilaciju i grejanje, termoizolaciju krova i ugradnju zaštitnih folija za prozore u objektu Galenske laboratorije.

Usvojene predloge rešenja o davanju saglasnosti Savet je uputio Skupštini grada na razmatranje za narednu sednicu.