Članovi Saveta za obrazovanje i sport na današnjoj sednici prihvatili su većinom glasova Predlog odluke o davanju saglasnosti na Odluku Upravnog odbora Predškolske ustanove “Radosno detinjstvo” Novi Sad o vršenju statusne promene i promene naziva Predškolske ustanove i uputili ga Skupštini Grada Novog Sada na razmatranje.

Na današnjoj sednici većinom glasova prihvaćen je i Predlog odluke o finansijskoj podršci Fondu za stipendiranje i podsticanje napredovanja darovitih studenata i mladih naučnih radnika i umetnika Univerziteta u Novom Sadu za školsku 2017/2018. godinu.

Prihvaćeni predlozi naći će se pred odbornicima i odbornicama na narednom zasedanju Skupštine Grada Novog Sada.