Danas je održana XXIV sednica Skupštine Grada Novog Sada, na kojoj su usvojene sledeće tačke Dnevnog reda:

1. Izveštaj o izvršenju budžeta Grada Novog Sada u periodu od 1. januara do 30. juna 2017. godine

2. Plan detaljne regulacije Telepa u Novom Sadu

3. Plan detaljne regulacije za rasplet 110 kV dalekovoda kod TS „Novi Sad 3“ na Čeneju

4. Plan detaljne regulacije prostora za poslovanje između Ulice Temerinske, Puta Šajkaškog odreda, Ulice Bajči Žilinskog i planirane pruge u Novom Sadu

5. Odluka o izradi plana detaljne regulacije Staroiriškog puta u Sremskoj Kamenici

6. Odluka o izradi plana detaljne regulacije Novog naselja u Novom Sadu

7. Odluka o izradi plana detaljne regulacije Detelinara III u Novom Sadu

8. Odluka o izradi plana detaljne regulacije dela Sportskog centra „Sajmište“ u Novom Sadu

9. Odluka o izradi izmena i dopuna plana detaljne regulacije blokova između ulica Novosadskog sajma, Mičurinove, Bulevara kralja Petra I i Branimira Ćosića u Novom Sadu (lokalitet uz Ulicu sestara Ninković)

10. Odluka o Zonsko-tarifnom sistemu sa koeficijentima i granicama zona u gradskom i prigradskom saobraćaju

11. Odluka o davanju saglasnosti na Odluku Upravnog odbora Predškolske ustanove „Radosno detinjstvo“ Novi Sad o vršenju statusne promene i promene naziva Predškolske ustanove

12. Odluka o finansijskoj podršci Fondu za stipendiranje i podsticanje napredovanja darovitih studenata i mladih naučnih radnika i umetnika Univerziteta u Novom Sadu za školsku 2017/2018. godinu

13. Izveštaj o realizaciji Programa finansiranja određenih komunalnih delatnosti u 2017. godini za period januar-jun 2017. godine

14. Izveštaj o realizaciji Programa izgradnje objekata vrelovoda Javnog komunalnog preduzeća „Novosadska toplana“ Novi Sad za 2017. godinu, za period od 1. januara do 30. juna 2017. godine

15. Izveštaj o realizaciji Programa investicionih aktivnosti Javnog komunalnog preduzeća „Vodovod i kanalizacija“ Novi Sad i tekućeg održavanja vodovoda i kanalizacije za 2017. godinu, za period 1. januar – 30. jun 2017. godine

16. Izveštaj o realizaciji Programa investicionih aktivnosti i usluga iz delatnosti Javnog komunalnog preduzeća „Gradsko zelenilo“ Novi Sad za 2017. godinu, za period 1. januar – 30. jun 2017. godine

17. Izveštaj o realizaciji Programa investicionih aktivnosti i usluga iz delatnosti Javnog komunalnog preduzeća „Lisje“ Novi Sad za 2017. godinu, za period 1. januar – 30. jun 2017. godine

18. Izveštaj o realizaciji Programa investicionih aktivnosti Javnog komunalnog preduzeća „Tržnica“ Novi Sad za 2017. godinu, za period  I-VI 2017. godine

19. Izveštaj o realizaciji Programa investicionih aktivnosti JKP „Informatika“ Novi Sad za 2017. godinu, za period 01.01. – 30.06.2017. godine

20. Izveštaj o realizaciji Programa investicionih aktivnosti i usluga iz delatnosti Javnog komunalnog preduzeća „Čistoća“ Novi Sad za 2017. godinu, za period 1. januar – 30. jun 2017. godine

21. Izveštaj o realizaciji Programa investicionih aktivnosti i usluga iz delatnosti Javnog komunalnog preduzeća „Zoohigijena i Veterina Novi Sad“ Novi Sad za 2017. godinu, za period 1. januar – 30. jun 2017. godine

22. Izveštaj o realizaciji Programa investicionih aktivnosti na izgradnji regionalnog centra za upravljanje otpadom u 2017. godini, za period 1. januar – 30. jun 2017. godine

23. Izveštaj o poslovanju Javnog komunalnog preduzeća za održavanje stambenih i poslovnih prostora „Stan“ Novi Sad za 2016. godinu sa Finansijskim izveštajem Javnog komunalnog preduzeća za održavanje stambenih i poslovnih prostora „Stan“ Novi Sad za 2016. godinu

24. Odluka o izmenama Odluke o Programu investicionih aktivnosti i usluga iz delatnosti Javnog komunalnog preduzeća „Gradsko zelenilo“ Novi Sad za 2017. godinu

25. Rešenje o davanju saglasnosti na Odluku o izmenama Programa poslovanja Javnog komunalnog preduzeća „Gradsko zelenilo“ Novi Sad za 2017. godinu

26. Rešenje o davanju saglasnosti na Odluku Nadzornog odbora Javnog komunalnog preduzeća „Novosadska toplana“ Novi Sad o raspodeli dobiti za 2016. godinu

27. Rešenje o davanju saglasnosti na Odluku Nadzornog odbora Javnog komunalnog preduzeća „Vodovod i kanalizacija“ Novi Sad o raspodeli dobiti za 2016. godinu

28. Rešenje o davanju saglasnosti na Odluku Nadzornog odbora Javnog komunalnog preduzeća „Gradsko zelenilo“ Novi Sad o raspodeli dobiti za 2016. godinu

29. Rešenje o davanju saglasnosti na Odluku Nadzornog odbora Javnog komunalnog preduzeća „Lisje“ Novi Sad o raspodeli dobiti za 2016. godinu

30. Rešenje o davanju saglasnosti na Odluku Nadzornog odbora Javnog komunalnog preduzeća „Čistoća“ Novi Sad o raspodeli dobiti za 2016. godinu

31. Rešenje o davanju saglasnosti na Odluku Nadzornog odbora JKP „Informatika“ Novi Sad o raspodeli dobiti za 2016. godinu

32. Rešenje o davanju saglasnosti na Odluku Nadzornog odbora Javnog komunalnog preduzeća „Zoohigijena i Veterina Novi Sad“ Novi Sad o raspodeli dobiti za 2016. godinu

33. Rešenje o davanju saglasnosti na Odluku Nadzornog odbora Javnog komunalnog preduzeća „Tržnica“ Novi Sad o raspodeli dobiti za 2016. godinu

34. Rešenje o davanju saglasnosti na Odluku o izmenama Programa rada i razvoja Zavoda za zdravstvenu zaštitu radnika Novi Sad za 2017. godinu

35. Rešenje o davanju saglasnosti na Odluku o izmenama i dopunama Programa rada i razvoja Apoteke Novi Sad za 2017. godinu

36. Rešenja Komisije za kadrovska, administrativna i mandatno-imunitetna pitanja:

– Rešenje o imenovanju članice Upravnog odbora Istorijskog arhiva Grada Novog Sada, Novi Sad

– Rešenje o razrešenju i imenovanju člana Školskog odbora Osnovne škole „Đura Jakšić“, Kać

– Rešenje o imenovanju predsednika Nadzornog odbora Javnog komunalnog preduzeća „Parking servis“ Novi Sad

– Rešenje o imenovanju članice Nadzornog odbora Javnog komunalnog preduzeća „Novosadska toplana“ Novi Sad

– Rešenje o razrešenju i imenovanju članice Školskog odbora Osnovne škole „Veljko Petrović“, Begeč

– Rešenje o razrešenju članice i imenovanju člana Školskog odbora Osnovne škole „Branko Radičević“, Novi Sad

– Rešenje o prestanku dužnosti članice Nadzornog odbora Apoteke Novi Sad