Članovi Saveta za komunalne delatnosti su na danas održanoj sednici većinom glasova prihvatili Predlog odluke o izmenama Odluke o upravljanju kejom u Gradu Novom Sadu. Predlogom ove odluke, u odnosu na važeću odluku, kao novina određeno je da je namenski kiosk na keju, između ostalog i suvenirnica kojom upravlja Gradska uprava za imovinsko i imovinsko – pravne poslove i određena je namena pešačke staze sa prilazima, bicilističke i tartan staze.

Savet je usvojio, Predlog odluke o izmenama i dopunama Odluke o uređivanju i održavanju pijaca. Razlog za izmenu ove Odluke je donošenje odluke Ustavnog suda kojom je utvrđeno da odredba člana 16a Odluke o uređivanju pijaca, nije u saglasnosti sa Ustavom i zakonom., iz razloga što donosilac Odluke prilikom utvrđivanja minimuma procesa rada u slučaju štrajka nije zatražio mišljenje sindikata Preduzeća.

Većinom glasova prihvaćen je Predlog rešenja o davanju saglasnosti na Odluku Nadzornog odbora Javnog komunalnog preduzeća „Put“ Novi Sad o proceni vrednosti kapitala. Procena vrednosti kapitala Preduzeća utvrđena je u Izveštaju o proceni fer vrednosti stalne imovine JKP „Put“ Novi Sad i iznosi oko 542 miliona dinara.

Prihvaćeni predlozi upućeni su Skupštini Grada Novog Sada o kojima će odbornice i odbornici raspravljati na narednoj sednici.