Predsednik Skupštine Grada Novog Sada Zdravko Jelušić prezentovao je danas učesnicima Konferencije “Stvaranje digitalnih lokalnih skupština”, funkcionisanje i rad elektronskog sistema vođenja sednica koji je implementiran u novosadskom parlamentu.31-10-17-1

Tokom prezentacije predsednik Skupštine grada Zdravko Jelušić sproveo je učesnike Konferencije, predstavnike lokalnih skupština u Srbiji, kroz simulaciju sednice predstavljajući elektronski sistem e-Poslovnik, kao i moguće situacije sa kojima se odbornici susreću tokom redovnih zasedanja gradske Skupštine: utvrđivanje kvoruma, usvajanje dnevnog reda, spajanje rasprava, javljanje odbornika, povreda Poslovnika, usvajanje i odbijanje tačaka, usvajanja i neprihvatanje amandmana i drugo.

Prezentacija elektronskog vođenja sednica Skupštine Grada Novog Sada je poslednji panel u okviru dvodnevne Konferencije “Stvaranje digitalnih lokalnih skupština”, koja je za cilj imala da prikaže značaj digitalizacije skupština na lokalnom nivou.31-10-17-2

Učesnici Konferencije, pored predstavnika lokalnih skupština i parlamenata, bili su predstavnici Ministarstva državne uprave i lokalne samouprave,  Ministarstva trgovine, turizma i telekomunikacija, Kancelarije Vlade za informacione tehnologije i elektronsku upravu, kao i domaći i međunarodni stručnjaci.

Konferenciju je organizovao Grad Novi Sad i Program Ujedinjenih nacija za razvoj (UNDP) u Srbiji, u okviru projekta: “Jačanje nadzorne uloge i javnosti u radu Narodne skupštine – druga faza”, koji je podržala Švajcarska agencija za razvoj i saradnju (SDC).