Na današnjoj sednici Komisije za rodnu ravnopravnost razmatrana je Informacija o radu Lokalne mreže za prevenciju diskriminacije i podršku LGBT osobama Grada Novog Sada. Informaciju je predstavila pomoćnica gradonačelnika Ljiljana Koković, a sednici su prisustvovali i predstavnici Centra za socijalni rad, Policijske uprave, Nacionalne službe za zapošljavanje, pokrajinskog Zavoda za socijalnu zaštitu, Novosadskog humanitarnog centra, Grupe za podršku mladim gej muškarcima IZAĐI, Udruženja Crvena linija, Gradske uprave za opšte poslove – Odseka za rodnu ravnopravnost i Gradske uprave za sport i omladinu.

Kako je pomoćnica gradonačelnika Ljiljana Koković rekla, Lokalna mreža za prevenciju diskriminacije i podršku LGBT osobama Grada Novog Sada nastala je u okviru dvogodišnjeg projekta “Umreženi za poboljšanje položaja LGBT osoba u Srbiji”, koji stimuliše politički dijalog i primenu međunarodnih i evropskih standarda u toj oblasti. Tokom 2016. godine, na inicijativu organizacije za lezbejska ljudska prava “Labris” Ministarstvo državne uprave i lokalne samouprave se pridružilo projektu “Umreženi za poboljšanje položaja LGBT osoba u Srbiji” i pozvalo lokalne samouprave da formiraju lokalne mreže za prevenciju diskriminacije LGBT osoba.

Ona je dalje navela da su mreže formirane u sedam gradova: Beogradu, Novom Sadu, Subotici, Novom Pazaru, Nišu, Kragujevcu i Pančevu, da je održano niz treninga i predavalja  na kojima je razgovarano o društvenim mehanizmima homofobije, o najčešćim predrasudama i stereotipima vezanim za pripadnike lgbt zajednice, kao i o njihovom prevazilaženju.

– Cilj ovakvog vida umrežavanja je davanje primera saradnje institucija i organizacija civilnog društva na rešavanju problema diskriminacije. Ovo je veoma važno pitanje i zahteva angažovanje i saradnju stručnjaka i svih zainteresovanih u njegovom rešavanju -naglasila je Koković.

Lokalnu mrežu za prevenciju diskriminacije i podršku LGBT osobama Grada Novog Sada čini 13 institucija i organizacija civilnog društva, a  Memorandum o saradnji je potpisan 23. decembra prošle godine, gde Grad Novi Sad preuzima ulogu koordinatora.