Članovi Saveta za ekonomski razvoj grada na današnjoj sednici većinom glasova prihvatili su Predlog odluke o otpisu duga subjektu privatizacije Društvu za proizvodnju ulja Rafinerije nafte akcionarskog društva Beograd i uputili ga Skupštini Grada Novog Sada na razmatranje.

Na današnjoj sednici, većinom glasova prihvaćen je i predlog rešenja o obrazovanju Komisije za izradu Godišnjeg programa zaštite, uređenja i korišćenja poljoprivrednog zemljišta na teritoriji Grada Novog Sada.

Prihvaćeni predlozi naći će se pred odbornicima i odbornicama na narednoj sednici Skupštine grada zakazanoj za petak, 24. novembra.